Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is een belangrijk instrument om de kwaliteit van onze school te vergroten. Onze school heeft een goed functionerende medezeggenschapsraad. Deze medezeggenschapsraad heeft drie geledingen: personeel (50%), ouders (25%) en leerlingen (25%). De Wet op de Medezeggenschap (WMS) geeft naast personeel ook aan ouders en leerlingen veel rechten en inspraak op het beleid van de school. Via de Medezeggenschapsraad kunt u invloed uitoefenen op de koers van onze school. De voorzitter MR is I. Osinga, secretaris is dhr. A. Meuleman. 

Voor meer informatie nodigen we u graag uit contact op te nemen via e-mail: . Hieronder vindt u meer informatie over de MR en de vastgestelde verslagen van de MR-vergaderingen.