Bestuur

Sinds 2017 is Winkler Prins een zelfstandige stichting. Bij de oprichting van de stichting is gekozen voor een Raad van Toezichtmodel waarbij toezicht en bestuur organiek gescheiden zijn. Meer over de Raad van Toezicht leest u op de betreffende pagina. Er is gekozen voor een eenhoofdig bestuur. De bestuurder, de heer J. de Wit, vormt het bevoegd gezag en krijgt daarmee de verantwoordelijkheid voor het nemen van alle beslissingen. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en relevante stakeholders. U kunt contact opnemen met de heer De Wit via of telefonisch via 0598 – 36 46 56.