informatiemarktvervolgopleidingen

Een van de bekendste en best bezochte evenementen van onze school is de jaarlijkse Informatiemarkt Vervolgopleidingen. Ook dit jaar kunnen leerlingen en hun ouders zich tijdens de markt laten voorlichten over diverse vervolgopleidingen. Lees meer

Lees meer
images_code oranje

In verband met de uitgegeven weerwaarschuwing door het KNMI (code oranje), heeft de directie van Winkler Prins besloten om de leerlingen vanmiddag tot 14.00 uur binnen te houden. Alleen met nadrukkelijke toestemming van ouders mogen leerlingen eerder naar huis.

Namens de deelschooldirectie

Lees meer

Lees meer
IMG_5524

Op donderdag 28 september komt Van Dijk langs voor het boekenspreekuur. Heb je boeken ontvangen die beschadigd waren bij levering, dan kun je dat op het boekenspreekuur melden. Lees meer

Lees meer