Stichting Vrienden van WP

De ‘Stichting Vrienden van de Winkler Prins’ wil bijdragen aan de kwaliteit van Winkler Prins door middel van financiële steun aan individuele leerlingen en/of onderwijsactiviteiten. Daartoe organiseert de Stichting onder andere het WP Golf, waar beginnende en gevorderde golfers elkaar treffen voor een gezellige, sportieve dag. In 2017 brachten de deelnemers al golfend ruim 2.000 euro bijeen.

Meer informatie over de werkwijze, het doel en de financiën van de Stichting staat op de eigen website van de stichting.