Maatschappelijke stage

Als school voelen we ons maatschappelijk betrokken bij de regio. We staan middenin de maatschappij en in de wereld. Onze leerlingen leiden we op tot internationale burgers die met respect, nieuwsgierigheid en betrokkenheid meedoen in de samenleving. We stimuleren dit onder andere door de maatschappelijke stage (MaS). Deze werd in 2011 door de overheid verplicht gesteld, maar enkele jaren later facultatief. Als school vinden we het echter zo belangrijk dat leerlingen ervaren hoe stimulerend het is om een steentje bij te dragen, dat de MaS op Winkler Prins nog steeds verplicht is.

In hun derde leerjaar verrichten alle leerlingen 30 uur vrijwilligerswerk. Om te zorgen dat elke leerling op een leuke plek terechtkomt, organiseren we elk jaar, samen met de gemeente Veendam en sociale partners, de MaS-markt waar aanbieders van maatschappelijke stages en leerlingen elkaar ontmoeten. Elke leerling kiest zelf een stageplek, overlegt over de taken en volbrengt de verplichte 30 uur in zijn eigen tijd.

KerstMaS-klussen december 2021

Zit je in de derde en wil je nog wat MaS-uren maken? Meld je dan voor 5 december 2021 aan voor de volgende klussen:

  • kerstkaarten ontwerpen voor het personeel van ziekenhuizen en verzorgingshuizen: 5 MaS-uren
  • zorgen dat de medewerkers van WP hun naam op de kerstkaarten zetten: aantal uren in overleg
  • de kerstkaartenactie begeleiden: 6 MaS-uren
  • het regelen van zaken rondom de kerstkaartenactie: 3 MaS-uren

Tekenaars kunnen een kerstkaartontwerp maken en dit via de interne post of via de mail naar mevrouw Haak sturen: . Aanmelden voor de andere MaS-vacatures kan via een mail naar mevrouw Haak. Vermeld daarbij duidelijk om welke vacature het gaat. Heb je vragen over de werkzaamheden, dan kun je per mail contact opnemen met mevrouw Haak of gewoon op school.