Maatschappelijke stage

Als school voelen we ons maatschappelijk betrokken bij de regio. We staan middenin de maatschappij en in de wereld. Onze leerlingen leiden we op tot internationale burgers die met respect, nieuwsgierigheid en betrokkenheid meedoen in de samenleving. We stimuleren dit onder andere door de maatschappelijke stage (MaS). Deze werd in 2011 door de overheid verplicht gesteld, maar enkele jaren later facultatief. Als school vinden we het echter zo belangrijk dat leerlingen ervaren hoe stimulerend het is om een steentje bij te dragen, dat de MaS op Winkler Prins nog steeds verplicht is.

In hun derde leerjaar verrichten alle leerlingen 30 uur vrijwilligerswerk. Om te zorgen dat elke leerling op een leuke plek terechtkomt, organiseren we elk jaar, samen met de gemeente Veendam en sociale partners, de MaS-markt waar aanbieders van maatschappelijke stages en leerlingen elkaar ontmoeten. Elke leerling kiest zelf een stageplek, overlegt over de taken en volbrengt de verplichte 30 uur in zijn eigen tijd.