NIEUW: de heterogene onderbouw

Bij Winkler Prins kun je je vanaf het eerste jaar aanmelden voor de heterogene onderbouw. Hieronder leggen we uit wat het is, hoe het werkt en wat je kunt verwachten.

In het kort

De heterogene onderbouw duurt twee jaar. Je zit met veel verschillende kinderen bij elkaar. Iedereen heeft andere kwaliteiten, interesses, kennis en vaardigheden. Doordat we allemaal anders zijn, kun je veel van elkaar leren. Pas aan het einde van het tweede schooljaar beslissen we samen welk niveau in klas 3 het best bij je past.

Opbouw van de lessen

· Themagericht en betekenisvol werken
Er wordt gewerkt in periodes van 10 weken. Elke periode staat een thema centraal. De vakken en leergebieden gaan dieper op dit thema in. We vinden het belangrijk dat je weet waarom je iets leert en de kennis en vaardigheden ook bij andere vakken en in andere situaties kunt gebruiken. Elk thema wordt afgesloten met een eindopdracht of presentatie. Je hebt geen toetsweken.

· Je werkt aan leerdoelen
Elke periode ga je aan de slag met persoonlijke en vakinhoudelijke leerdoelen. Zo begrijp je wat je leert. Elk leergebied heeft eigen leerdoelen. Je kunt de leerdoelen op verschillende manieren behalen, bijvoorbeeld door een presentatie, het maken van een praktische opdracht of een formatieve toets. We kijken hierbij naar een manier die bij jou past.

· Je krijgt les in instructiegroepen
We werken in de lessen met instructiegroepen. Voor elk vak word je ingedeeld in de basis-, herhalings-, of verrijkingsgroep. Dit kan per vak verschillen. Ben je heel goed in een vak? Dan ga je naar de verrijkingsgroep. Vind je een vak lastig? Dan krijg je extra hulp in de herhalingsgroep. Zo kan iedere leerling zich op zijn of haar eigen niveau ontwikkelen.

· Je hebt twee jaar lang dezelfde coach
Minstens drie keer per week start de coach de dag met de hele klas. Gezamenlijk wordt de lesdag doorgenomen en kunnen er vragen gesteld worden. Ook is er tijd voor een persoonlijk gesprek. De coach is de spil in de begeleiding en is contactpersoon voor jou en je ouder(s)/verzorger(s).

· Veel samenwerken
Er wordt veel in groepjes gewerkt. Zo kunnen jij en je klasgenoten elkaar goed helpen. Daarnaast werk en leer je in een vast lokaal. Hier is een leerwand waarop we het leren zichtbaar maken.

· Mentor-Ouder-Leerling gesprekken
Drie keer per jaar houden we een MOL-gesprek (Mentor-Ouder-Leerling). In deze gesprekken bespreken we jouw ontwikkeling en hoe het leren gaat. Ook komen jouw kwaliteiten en valkuilen aan bod.

Verschillende vakken en leergebieden
We werken met verschillende vakken en leergebieden in de heterogene onderbouw.
De vakken zijn:
– Nederlands
– Wiskunde/rekenen
– Engels
– Moderne vreemde talen: Duits en Frans

De leergebieden zijn:
– Kunst en cultuur
– Mens en maatschappij
– Mens en natuur
– Bewegen en sport
– Onderzoek

Bij voldoende aanmeldingen starten we ook volgend schooljaar met een heterogene brugklas. Heb je vragen of wil je meer weten over de heterogene onderbouw van Winkler Prins? Neem dan contact op met Dhr. R. Brongers via