Vmbo kader/basis

De deelschool kader/basis bereidt leerlingen voor op het behalen van een diploma dat toegang geeft tot het mbo.

Kader

De kaderberoepsgerichte opleiding (kb) bestaat voor bijna de helft uit praktijklessen die samenhangen met de gekozen beroepsgerichte profielen, te weten:

 • Bouwen, wonen en interieur (BWI)
 • Produceren, installeren en energie (PIE)
 • Mobiliteit en transport (MTR)
 • Economie en ondernemen (E&O)
 • Zorg en welzijn (Z&W).

Het diploma van deze opleiding geeft toegang tot het mbo, niveau 3 en 4.

Basis

De basisberoepsgerichte opleiding (bb) bestaat voor bijna de helft uit praktijklessen die samenhangen met de gekozen beroepsgerichte profielen, te weten:

 • Bouwen, wonen en interieur (BWI)
 • Produceren, installeren en energie (PIE)
 • Mobiliteit en transport (MTR)
 • Economie en ondernemen (E&O)
 • Zorg en welzijn (Z&W).

De nadruk ligt op de praktijk en minder op theorie. Het diploma van deze opleiding geeft toegang tot het mbo, niveau 2.

Toptechniek

De deelschool vmbo van Winkler Prins is één van de Toptechniekscholen in het land. Dit houdt in dat we met omliggende scholen in de regio een samenwerkingsverband hebben om aantrekkelijk technisch beroepsonderwijs aan te bieden. Onderwijs waarvoor in de regio, zeker in de toekomst, ook banen zullen zijn. Banen in de bouw, elektrotechniek, metaalbewerking en installatiebranche. We werken daarin samen met zo’n 40 TechNet-bedrijven in de regio (zie www.technet.nu). Deze bedrijven bieden onze leerlingen elk jaar stageplekken aan, maar ook bedrijfsbezoeken en informatiedagen. Dat maakt ons onderwijs extra aantrekkelijk en toekomstgericht.

Vestiging

 • Vmbo kader/basis is gevestigd op locatie Raadsgildenlaan 9 en 11.

Contactpersonen kader/basis

De contactgegevens van medewerkers staan in beperkte mate in onderstaande schoolgids. In de loop van het schooljaar stellen wij de volledige contactgegevens beschikbaar via een inlogportaal op de website.

Lessentabel 

In onderstaande lessentabel staat aangegeven hoeveel lesuren je per week per vak krijgt. Een lesuur duurt 50 minuten. In de 2e klas heb je 32 lesuren. Voor de hogere klassen is dit afhankelijk van de door jou gekozen beroepsrichting en vakken. Het definitieve aanbod van keuzevakken (welk vak en het aantal vakken) is afhankelijk van de mogelijkheden van de school. De deelschooldirecteur stelt dit vast.