Schoolondersteuningsplan

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school in de buurt kunnen gaan. Vanaf 1 augustus 2014 kunnen ouders hun kind aanmelden bij de school van hun keuze. De school heeft dus de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school. 

Om de diversiteit aan ondersteuning in kaart te brengen, zijn scholen verplicht een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Dit profiel geeft aan welke ondersteuning een school kan bieden. Ook Winkler Prins heeft een schoolondersteuningsprofiel. U kunt het downloaden door op onderstaande pdf te klikken. De medezeggenschapsraad (MR) heeft een positief advies over dit profiel uitgebracht.