Schoolpas

Bij de start van het schooljaar krijgt elke leerling een eigen Winkler Prins pas voorzien van naam, barcode en leerlingnummer. Met de schoolpas kunnen leerlingen:

  • printen/kopiëren: de pas is nodig bij het maken van prints/kopieën op school. Bij de start van ieder schooljaar stelt Winkler Prins aan alle leerlingen een startsaldo voor kopieën/prints beschikbaar. Dit saldo bedraagt € 7,50 per leerling. De kostprijs van één zwart/wit kopie/print is € 0,05 en van één kleurenkopie/print € 0,10. Wanneer dit print-/kopieersaldo op is, kunnen leerlingen of ouders het saldo op de Winkler Prins pas via deze link opwaarderen. Opwaarderen kan via het Winkler Prins account van de leerling. Aan het eind van het schooljaar vervalt het print-/kopieersaldo dat Winkler Prins op de pas heeft gezet. Het privésaldo blijft op de kaart staan. In het nieuwe schooljaar ontvangt iedere leerling een nieuw print-/kopieersaldo van de school. 
  • gebruikmaken van de mediatheek: voor de uitleen van boeken of andere informatiebronnen van de mediatheek van school en het betalen van boetes bij te laat inleveren. 
  • zich legitimeren: de schoolpas moet op verzoek op het schoolterrein of bij activiteiten zoals schoolfeesten kunnen worden getoond. 

Aandachtspunten van de Winkler Prins-pas

  • Het print-/kopieersaldo kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld het betalen van boetes of het kopen van consumpties, behalve bij de school voor praktijkonderwijs. 
  • De kaart wordt eenmalig gratis verstrekt. Bij verlies of vernieling kost een nieuwe kaart € 10,-. 
  • Leerlingen en ouders zijn zelf aansprakelijk voor het resterend rest (privé)saldo op de pas. Via deze link kunnen het saldo en de gedane aankopen worden bekeken. 
  • Als de leerling Winkler Prins voorgoed verlaat, kan een restitutie van het resterende saldo worden aangevraagd via deze link.
  • Het opwaarderen van de Winkler Prins-pas is gratis bij bedragen van 10 euro of hoger. Voor het opwaarderen met lagere bedragen, bijvoorbeeld 5 euro, brengt MyNetPay 29 cent bij u in rekening. Opwaarderen kan met de WP-inloggegevens van de leerling.