Missie en visie

Winkler Prins is een ambitieuze school voor openbaar voortgezet onderwijs vanuit het hart van de Veenkoloniën. Ons motto is: “Onderwijs van vandaag, voor morgen”.

Het motto verwijst naar onze drie pijlers. Iedere leerling die bij ons onderwijs volgt bereiden we voor op hun leven in de wereld van nu en morgen. Vakbekwame, betrokken en ontwikkelingsgerichte medewerkers ondersteunen onze leerlingen hierin. Dialoog, samenwerking en vertrouwen zijn de sleutels tot de succesvolle ontwikkeling van onze leerlingen.

Wij dagen onze leerlingen uit met inspirerend en eigentijds onderwijs om hen voor te bereiden op het leven in de wereld van morgen. Wij ontwikkelen ons vakmanschap voortdurend en ondersteunen hiermee alle leerlingen en elkaar. We vertrouwen op de kracht van medewerkers, leerlingen en ouders. Samen creëren we meerwaarde voor allen.

Onze kernwaarden zijn:

  • vertrouwen
  • respect
  • nieuwsgierigheid
  • verantwoordelijkheid

De missie en visie van Winkler Prins staan uitgebreid verwoord in ons strategisch beleidsplan voor 2024 – 2028. Het beleidsplan is hieronder te downloaden.