Tussenvoorziening Time Out

Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor het schoolgaan ernstig in de knoei komt. Dan kan een leerling tijdelijk naar de Tussenvoorziening Time Out. Daar krijgt hij les op zijn eigen niveau en in een veilige en kleine leeromgeving. Samen met de leerling en zijn ouders of verzorgers wordt een traject gestart om de oorzaken van zijn problemen aan te pakken en te zorgen dat de leerling weer op de onderwijsplek terecht komt die het beste bij hem past. Elk traject is maatwerk.

Trajecten

Time Out heeft veel verschillende trajecten. Hieronder de belangrijkste:

  • Er wordt vaak gestart met een observatieperiode om te kijken wat een leerling nodig heeft. 
  • Voor de leerling die een tijdelijke onderbreking nodig heeft om even bij te tanken, is er het rebound traject. De leerling krijgt een programma op maat. Gaat dit goed? Dan gaat hij zo snel mogelijk terug naar het voortgezet onderwijs. 
  • Heeft een leerling om allerlei redenen geen mogelijkheid om in het reguliere voortgezet onderwijs les te krijgen? Dan wordt voor hem een traject gezocht om geschakeld te worden naar een andere vorm van voortgezet onderwijs of naar het mbo. Via deze weg kan de leerling toch een startkwalificatie halen.
  • Er is een traject voor de leerling die elders op een wachtlijst staat of langdurig op Time Out verblijft. 
  • Om over te gaan of een diploma te halen, is er de mogelijkheid om langere tijd lessen te volgen op Time Out in combinatie met lessen in de eigen deelschool.

Ook voor leerlingen die om andere redenen niet naar school kunnen of durven, hebben wij speciale trajecten. Time Out biedt een gestructureerd dagprogramma, een gezond pedagogisch klimaat dat veiligheid uitstraalt, een onderwijsprogramma op maat, training van sociale vaardigheden en mogelijkheden om positieve ervaringen op te doen. In onderstaande pdf vertellen we meer over Tussenvoorziening Time Out.