Gymnasium en atheneum

In de deelschool vwo, die bestaat uit gymnasium en atheneum, worden hoge eisen gesteld aan de intelligentie en het doorzettingsvermogen van leerlingen. Kun je abstract en logisch denken, heb je een brede interesse en een goede studiemotivatie? En heb je genoeg discipline om zelfstandig te kunnen werken? Dan is het vwo iets voor jou. Het diploma geeft toegang tot het wetenschappelijk onderwijs (wo) en het hoger beroepsonderwijs (hbo). De deelschool vwo is gevestigd op onze locatie aan Raadsgildenlaan 1, Veendam.

Op het vwo kies je na drie jaar een profiel. De profielkeuze bepaalt voor een belangrijk deel de mogelijkheden voor de vervolgstudie. Op Winkler Prins kun je kiezen uit:

  • cultuur & maatschappij (CM)
  • economie & maatschappij (EM)
  • natuur & gezondheid (NG)
  • natuur & techniek (NT)

Een combinatie van CM en EM, of NG en NT en zelfs examen doen in alle vier profielen is mogelijk.

Wil je meer informatie over het gymnasium van Winkler Prins? Lees dan de brochure van de docenten Grieks en Latijn of bekijk de video.

Contactpersonen gymnasium en atheneum

mw. M. de Rooij (MA), directeur,

dhr. P.C. Wageman, coördinator,

mw. M. van Egmond, loopbaanbegeleider,

dhr. P. Gooijert, examensecretaris,

mw. R. Huls, dyslexiecoördinator,

dhr. M. ten Brinke, leerlingcoördinator, 

mw. J.A. van der Oord, leerlingbegeleider:

De contactgegevens van medewerkers staan in beperkte mate in onderstaande schoolgids. In de loop van het schooljaar stellen wij de volledige contactgegevens beschikbaar via een inlogportaal op de website.

Lessentabel

In onderstaande lessentabel staat hoeveel lesuren je per week per vak krijgt. Een lesuur duurt 50 minuten. In de 2e en 3e klas heb je 32 lesuren per week. Voor de hogere klassen is dit afhankelijk van de door jou gekozen vakken. Het definitieve aanbod van keuzevakken (welk vak en het aantal vakken) is afhankelijk van de mogelijkheden van de school. De deelschooldirecteur stelt dit vast.