Klankbordgroepen

De Praktijkschool en de deelscholen havo en vwo betrekken de ouders van hun leerlingen bij het onderwijs en andere zaken die op school spelen door middel van klankbordgroepen. Dit zijn kleine oudercomités die enkele keren per jaar bijeen komen om een of meerdere onderwerpen te bespreken. De klankbordgroepen reageren op voorstellen van de school, en op activiteiten en gebeurtenissen op school. Ook kunnen de deelnemende ouders zelf ideeën aandragen. Meer informatie over de klankbordgroepen kunt u krijgen bij de Praktijkschool via telefoonnummer 0598 – 61 23 11.