Doorstroming & bevordering

Voor alle deelscholen en leerjaren zijn bevorderingsnormen vastgesteld: de criteria waaraan een leerling moet voldoen om over te gaan naar het volgende leerjaar. Als prestaties daartoe aanleiding geven, kan een leerling tussentijds of met ingang van een nieuw schooljaar overstappen naar een andere deelschool. In onderstaande pdf’s is dit nauwkeurig vastgelegd. U vindt er ook de normen, eisen, regels en protocollen van de (voor)examenjaren.