Algemeen

Winkler Prins bestaat al sinds 1866. Op initiatief van Anthony Winkler Prins opende Veendam in dat jaar als eerste plattelandsgemeente in Nederland de deuren van de Hogere Burgerschool. De huidige Winkler Prins is ontstaan door fusies met andere scholen in Veendam.

Winkler Prins is een openbare school, die alle vormen van voortgezet onderwijs in huis heeft: van gymnasium tot en met praktijkonderwijs. De school heeft een regiofunctie; ook veel leerlingen uit de gemeenten Aa & Hunze, Midden-Groningen en Pekela weten de weg naar onze opleidingen te vinden.

Het uitgangspunt is dat jongeren graag naar Winkler Prins gaan. De school biedt een warm klimaat met een positieve, uitdagende, plezierige en goed gestructureerde leeromgeving. Er is optimale begeleiding en een sluitende hulpstructuur. Verder heeft de school veel aandacht voor buitenschoolse activiteiten, waaronder een sportprogramma, internationalisering, stages, culturele en maatschappelijke activiteiten. De school heeft zelfs een eigen orkest, de Winkler Prins Harmonie.