Brugjaar

Bekijk voordat je verder leest eerst dit filmpje over een dag uit het leven van een brugklasser op Winkler Prins. Met echte brugklassers, echte docenten en echte lessen. Wedden dat je meteen enthousiast bent?

Naar de brugklas op WP

Vanaf de basisschool gaan leerlingen naar de deelschool brugjaar aan Raadsgildenlaan 1. Alleen leerlingen met het advies praktijkschool gaan naar het Jan Salwaplein. Binnen het brugjaar worden leerlingen in principe geplaatst op het onderwijsniveau waarvoor de basisschool het advies heeft afgegeven. Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor is voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt in de school. Leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen bij de mentor terecht voor alle dagelijkse dingen die te maken hebben met leren en begeleiding. Aan het begin van elk schooljaar maken we de mentoren bekend. We organiseren elk jaar een kennismakingsavond en twee keer een mentorspreekuur voor ouders en verzorgers.

Na het brugjaar ga je naar de 2e klas van het onderwijsniveau waarop je begonnen bent. Als je heel goed presteert, kun je opstromen naar een hoger niveau. Andersom kan ook: als het niet gaat, is doorstromen naar een ander niveau soms beter. Aan het einde van het eerste jaar krijg je een advies voor de beste route in het 2e jaar.

Lessentabel

In onderstaande lessentabel staat aangegeven hoeveel lesuren je per week per vak krijgt in het vwo, havo of vmbo. Je hebt 32 lesuren per week. Een lesuur duurt 50 minuten. 

Magister

Aan het begin van het schooljaar krijgt elke leerling een persoonlijke inlogcode voor Magister. Magister is een handige app waar onder andere je lesrooster, cijfers en huiswerk in staan. Ook ouders hebben toegang tot Magister. Je kunt Magister ook via de computer of laptop raadplegen. Lees er meer over op www.winklerprins.nl/magister 

Pluslessen

We geven gemiddeld een uur per week pluslessen aan alle brugklassers. Dit zijn andere lessen dan die je normaal op je rooster hebt, bijvoorbeeld elektronica, fotografie, klimmen, koken, sociale vaardigheidstrainingen of Rots & Water. Via je mentor hoor je wanneer je je hiervoor via Magister kunt inschrijven. Het leuke en bijzondere van de pluslessen is dat je die niet met je eigen klas volgt, maar dat er leerlingen uit alle brugklassen aan meedoen. Misschien kom je wel weer even bij je vriend(in) uit groep 8 in de les. 

Hulplessen

Heb je hulp nodig voor een bepaald vak? Dan kun je in kleine groepjes extra uitleg of andere hulp krijgen. Ook als je dyslexie hebt of faalangstig bent kun je hulplessen krijgen.

Science

Havo- en vwo-brugklassen krijgen het vak science. Bij dit vak leer je vraagstukken op een wetenschappelijke manier te benaderen. Je bedenkt een onderzoeksvraag, doet onderzoek, maakt een verslag en geeft een kleine presentatie. Het onderzoeksdeel voer je uit in het science lokaal, dat is ingericht als een laboratorium.Zit je in een mavo-, kader- of basisbrugklas, dan kun je via de pluslessen ook inschrijven voor science

Contactpersonen brugjaar

Heb je vragen over de brugklas op Winkler Prins, neem dan contact op met:

mw. I. Jager, directeur, g.jager@winklerprins.nl

dhr. H.W Walburg, coördinator, hw.walburg@winklerprins.nl

mw. K. Lugtmeier, ondersteuningscoördinator, sociale veiligheidscoördinator, k.lugtmeier@winklerprins.nl

De contactgegevens van medewerkers staan in beperkte mate in onderstaande schoolgids. In de loop van het schooljaar stellen wij de volledige contactgegevens beschikbaar via een inlogportaal op de website.