Brugjaar

Bekijk voordat je verder leest eerst dit filmpje over een dag uit het leven van een brugklasser op Winkler Prins. Met echte brugklassers, echte docenten en echte lessen. Wedden dat je meteen enthousiast bent?

Naar de brugklas op WP

Na de basisschool ga je naar de brugklas. BIj ons heet dat: de deelschool brugjaar. Vanaf het schooljaar 2021-2022 hebben de brugklassen hun eigen, splinternieuwe gebouw op het Leer- en Sportpark aan de Raadsgildenlaan. Alleen leerlingen met het advies Praktijkschool gaan naar het Jan Salwaplein. In de burgklas word je in principe geplaatst op het onderwijsniveau waarvoor jouw basisschool het advies heeft afgegeven. Je kunt ook de leerstof op een hoger niveau volgen.

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor is voor jou en je ouders het eerste aanspreekpunt in de school. Jij en je ouders/verzorgers kunnen bij de mentor terecht voor alle dagelijkse dingen die te maken hebben met leren en begeleiding. Aan het begin van elk schooljaar maken we de mentoren bekend. We organiseren elk jaar een kennismakingsavond en twee keer een mentorspreekuur voor ouders en verzorgers.

Na het brugjaar ga je naar de 2e klas van het onderwijsniveau waarop je begonnen bent. Als je de leerstof van het hogere niveau voldoende hebt afgesloten, kun je naar klas 2 van het hoger gelegen niveau. Andersom kan ook: als het niet gaat, is doorstromen naar een ander niveau soms beter. Aan het einde van het eerste jaar krijg je een advies voor de beste route in het 2e jaar.

Lessentabel

In onderstaande lessentabel staat aangegeven hoeveel lesuren je per week per vak krijgt in het vwo, havo of vmbo. Je hebt 32 lesuren per week. Een lesuur duurt 50 minuten. 

Magister

Aan het begin van het schooljaar krijgt je een persoonlijke inlogcode voor Magister. Magister is het leerlingvolgsysteem en tevens een handig programma waar onder andere je lesrooster, cijfers en huiswerk in staan. Ook je ouders hebben toegang tot Magister.

Flexlessen

Naast je reguliere lessen heb je een of twee lesuren per week een flexles. Flexlessen zijn andere lessen dan die je normaal op je rooster hebt, bijvoorbeeld elektronica, fotografie, klimmen, koken, sociale vaardigheidstrainingen of Rots & Water. Ook zijn flexlessen bedoeld voor het geven van extra ondersteuning voor bepaalde vakken. Via je mentor hoor je wanneer je je hiervoor via Magister kunt inschrijven. Het leuke van de flexlessen is dat je die niet met je eigen klas volgt, maar dat er leerlingen uit alle brugklassen aan meedoen. Misschien kom je wel weer even bij je vriend(in) uit groep 8 in de les. 

Contactpersonen brugjaar

Heb je vragen over de brugklas op Winkler Prins, neem dan contact op met:

mw. I. Jager, directeur, g.jager@winklerprins.nl
dhr. H.W Walburg, coördinator, hw.walburg@winklerprins.nl
mw. K. Lugtmeier, ondersteuningscoördinator, sociale veiligheidscoördinator, k.lugtmeier@winklerprins.nl

De contactgegevens van medewerkers staan in beperkte mate in onderstaande schoolgids. De volledige contactgegevens zijn beschikbaar via een het ouderportaal op de website.