Naar de brugklas!

Zit je in groep 8? Dan kies je dit jaar samen met je ouders naar welke school voor voortgezet onderwijs je volgend schooljaar gaat. Bij het maken van jullie keus krijg je hulp van de basisschool en van ons. Bekijk om te beginnen dit filmpje:

Op deze website staat allerlei informatie over onze school: over de verschillende deelscholen, de leuke dingen die Winkler Prins écht WP maken en natuurlijk over het nieuwe brugklasgebouw waar je na de zomervakantie naartoe gaat. Neem alvast een kijkje in het gebouw.

Kennismaken met WP

In december komen we op bezoek bij jou op school. Je krijgt dan een rugzakje met informatie over Winkler Prins, onder andere over het open huis.

Dit jaar organiseren we ons open huis op woensdag 26 januari. Binnenkort lees je daar op deze pagina meer over. Via onderstaande filmpjes, gemaakt tijdens het online open huis in 2021, krijg je alvast wat informatie over de overgang van de basisschool naar de brugklas en over hoe het onderwijs in ons brugjaar is ingericht.

Op 7 en 8 maart 2022 zijn de bekende meeloopdagen. Je komt dan samen met je klas en je juf of meester een ochtend of middag meelopen op Winkler Prins. Tijdens de meeloopdag ontdek je hoe het is om verschillende lessen in verschillende lokalen te volgen en ontmoet je alvast een aantal docenten van het brugjaar.

Instromen na het brugjaar

Kom je van een andere school en wil je bij ons verder op het vwo, de havo, mavo, vmbo kader/basis of de school voor praktijkonderwijs, dan ben je welkom. Bij de directeur of de coördinator van de deelschool kun je meer informatie krijgen. We bespreken graag met jou en je ouders/verzorgers waar je het beste kunt worden geplaatst. De coördinator van het brugjaar is dhr. Koudstaal t.koudstaal@winklerprins.nl, de coördinator van de school voor praktijkonderwijs is mevr. Valk t.valk@winklerprins.nl

Aanmelding en toelating 

Je aanmelding loopt via de directeur van je basisschool of rechtstreeks door je ouders. De basisschooldirecteur geeft ons een advies, onder andere op basis van een onderwijskundig rapport, inclusief de uitslag van je eindtoets. Als je je aanmeldt na een verhuizing, word je in principe geplaatst in een leerjaar waarvoor je ook op je vorige school was toegelaten.

Informatie voor leerkrachten van groep 8

De overdracht van leerlingen van groep 8 naar Winkler Prins is een ‘warme’ overdracht met veel persoonlijk contact. Daarnaast is er een uitwisseling van gegevens via het leerlingvolgsysteem van de basisscholen. Elke school ontvangt een code om gegevens beveiligd te kunnen verzenden. Neem voor een papieren overdracht contact op met de leerlingenadministratie via tel. 0598 – 36 46 56. De benodigde documenten voor de overdracht zijn digitaal beschikbaar via John Bultena. Hiervoor kunt u eveneens bellen met 0598 – 36 46 56.