Naar de brugklas!

Zit je in groep 8? Dan kies je dit jaar samen met je ouders naar welke school voor voortgezet onderwijs je volgend schooljaar gaat. Bij het maken van jullie keus krijg je hulp van de basisschool en van ons. Bekijk om te beginnen dit filmpje:

Op deze website staat allerlei informatie over onze school: over de verschillende deelscholen, de leuke dingen die Winkler Prins écht WP maken en natuurlijk over het nieuwe brugklasgebouw waar je na de zomervakantie naartoe gaat. Neem alvast een kijkje in het gebouw.

Kennismaken met WP

Open huis

We willen jou en jouw ouders een zo goed mogelijk beeld geven van de school. Daarom organiseren we ons open huis op woensdag 25 januari 2023 van 16.00 – 20.00 uur.

Kom je ook langs? We vertellen over ons onderwijs, de ondersteuning op onze locaties, het mentoraat en alle leuke activiteiten bij ons op school. Je kan al jouw vragen stellen en er zijn natuurlijk allerlei leuke opdrachten en activiteiten geregeld door de hele school heen! We zien je graag terug bij ons op school.

Meeloopdagen

Elk jaar hebben we meeloopdagen gepland. Jij komt dan samen met jouw klas en jouw juf of meester een ochtend of middag meelopen op Winkler Prins. Tijdens de meeloopdag ontdek je hoe het is om verschillende lessen in verschillende lokalen te volgen. Ook ontmoet je alvast een aantal docenten van het brugjaar.

Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje in ons mooie nieuwe gebouw:

Instromen na het brugjaar

Kom je van een andere school en wil je bij ons verder op het vwo, de havo, mavo, vmbo kader/basis of de school voor praktijkonderwijs, dan ben je welkom. Bij de directeur of de coördinator van de deelschool kun je meer informatie krijgen. We bespreken graag met jou en je ouders/verzorgers waar je het beste kunt worden geplaatst. De coördinator van het brugjaar is dhr. Koudstaal , de coördinator van de school voor praktijkonderwijs is mevr. Valk 

Aanmelding en toelating 

Je aanmelding loopt via de directeur van je basisschool of rechtstreeks door je ouders. De basisschooldirecteur geeft ons een advies, onder andere op basis van een onderwijskundig rapport, inclusief de uitslag van je eindtoets. Als je je aanmeldt na een verhuizing, word je in principe geplaatst in een leerjaar waarvoor je ook op je vorige school was toegelaten.

Informatie voor leerkrachten van groep 8

De overdracht van leerlingen van groep 8 naar Winkler Prins is een ‘warme’ overdracht met veel persoonlijk contact. Daarnaast is er een uitwisseling van gegevens via het leerlingvolgsysteem van de basisscholen. Elke school ontvangt een code om gegevens beveiligd te kunnen verzenden. Neem voor een papieren overdracht contact op met de leerlingenadministratie via tel. 0598 – 36 46 56. De benodigde documenten voor de overdracht zijn digitaal beschikbaar via John Bultena. Hiervoor kunt u eveneens bellen met 0598 – 36 46 56.