Uitdagend onderwijs

Zorgen voor kwalitatief goed onderwijs is de kerntaak van Winkler Prins. We besteden structureel aandacht aan het verbeteren van onze lessen en het verhogen van de leeropbrengsten. Daarbij hebben we een scherp oog voor wat onze leerlingen nodig hebben om nu en later te kunnen meedraaien in de maatschappij.

RTTI

Sinds 2014 werken we op alle deelscholen met RTTI om het leerproces per leerling optimaal te volgen en de individuele leeropbrengst te verhogen. Het RTTI-proof maken van lessen en toetsen vergt veel inspanning, maar levert ook veel op: betere lessen en toetsen, en meer inzicht in het leerproces van elke individuele leerling. De gegevens die we door het werken met RTTI verkrijgen, worden gebruikt tijdens rapportbesprekingen en oudercontactmomenten.

Uitdagend onderwijs

Onze school biedt leerlingen op alle niveaus uitdagend onderwijs. In de reguliere lessen door het aanbieden van extra vakken en dubbele pakketten, en door projectmatig werken. Leerlingen kunnen deelnemen aan debatingwedstrijden, wiskunde olympiades en vertaalwedstrijden. Ook is het mogelijk om het Cambridge English certificaat te behalen.

Om leerlingen die meer kunnen beter te begeleiden, heeft de werkgroep Hoogbegaafdheid beleid en een doorlopende leerlijn ontwikkeld. Hierbij kijken we breder dan het atheneum en het gymnasium, omdat we ook onderpresteerders op de havo en de mavo willen stimuleren. Leden van de werkgroep nemen deel aan het Platform Hoogbegaafdheid Veendam, waarin BO en VO elkaar vinden.

Talent voor sport of muziek

Leerlingen die graag meer met hun sport willen doen, kunnen deelnemen aan ons sportontwikkelingsprogramma. Muzikale leerlingen krijgen ruim baan tijdens de jaarlijkse talentenjachten en bij de Winkler Prins Harmonie.