Mavo

De deelschool mavo bereidt leerlingen voor op het behalen van een diploma dat toegang geeft tot de havo en mbo niveau 3 en 4. Het onderwijs is vooral theoretisch en minder praktisch gericht. In de 4e klas kies je een van de drie beroepssectoren: techniek, economie of zorg & welzijn. 

Een leerling die de mavo-opleiding succesvol heeft afgerond, kan naar het mbo. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk door te stromen naar havo. De deelschool mavo is tijdelijk gevestigd op J.G. Pinksterstraat 26 (t/m december 2022). Daarna worden de lessen verzorgd op onze hoofdlocatie: Raadsgildenlaan 1, Veendam.

Contactpersonen mavo

De contactgegevens van medewerkers staan in beperkte mate in onderstaande schoolgids. In de loop van het schooljaar stellen wij de volledige contactgegevens beschikbaar via een inlogportaal op de website.

Lessentabel mavo

In onderstaande lessentabel staat hoeveel lesuren je per week per vak krijgt. Een lesuur duurt 50 minuten. In de 2e klas mavo plus heb je 34 lesuren; in de tweede klas mavo regulier heb je 32 lesuren. Voor de hogere klassen is dit afhankelijk van de door jou gekozen vakken en ook of je in de mavo plus-stroom zit. Het definitieve aanbod van keuzevakken (welk vak en het aantal vakken) is afhankelijk van de mogelijkheden van de school. De deelschooldirecteur stelt dit vast.