Onderwijs

NIEUW: de heterogene onderbouw

Bij Winkler Prins kun je je vanaf het eerste jaar aanmelden voor de heterogene onderbouw. Hieronder leggen we uit wat het is, hoe het werkt en wat je kunt verwachten....

Lees verder

Aanmelden

Aanmelden schooljaar 2024-2025 Wat fijn dat jij je wilt aanmelden als nieuwe leerling op onze school. Jouw aanmelding op Winkler Prins gebeurt digitaal. Met het advies...

Lees verder

Naar de brugklas!

Zit je in groep 8? Dan kies je dit jaar samen met je ouders naar welke school voor voortgezet onderwijs je volgend schooljaar gaat. Bij het maken van jullie keus krijg...

Lees verder

Brugjaar

Na de basisschool ga je naar de brugklas. Bij ons heet dat: de deelschool brugjaar. Vanaf schooljaar 2021-2022 hebben de brugklassen hun eigen, splinternieuwe gebouw...

Lees verder

Gymnasium en atheneum

In de deelschool vwo, die bestaat uit gymnasium en atheneum, worden hoge eisen gesteld aan de intelligentie en het doorzettingsvermogen van leerlingen. Kun je abstract...

Lees verder

Havo

De deelschool havo lijkt veel op het vwo, maar de eisen die aan leerlingen worden gesteld zijn meer op praktische vaardigheden gericht. Deze vaardigheden zijn...

Lees verder

Mavo

De deelschool mavo bereidt leerlingen voor op het behalen van een diploma dat toegang geeft tot de havo en mbo niveau 3 en 4. Het onderwijs is vooral theoretisch en...

Lees verder

Vmbo kader/basis

De deelschool kader/basis bereidt leerlingen voor op het behalen van een diploma dat toegang geeft tot het mbo. Kader De kaderberoepsgerichte opleiding (kb) bestaat...

Lees verder

School voor praktijkonderwijs

Achtstegroepers met het advies ‘praktijkonderwijs’ gaan naar de school voor praktijkonderwijs van Winkler Prins. Deze opleiding bereidt je voor op een baan...

Lees verder

Lesson Study

Iedereen leert op zijn of haar eigen manier. Om inzicht te krijgen in hoe het lesgeven verbeterd kan worden, maakt Winkler Prins gebruik van de Lesson Study methode....

Lees verder

Tussenvoorziening Time Out

Naast de zes deelscholen hebben we nog een tussenvoorziening, Time Out, voor leerlingen die de lessen binnen het reguliere onderwijs korte of langere tijd niet kunnen...

Lees verder

Doorstroming & bevordering

Voor alle deelscholen en leerjaren zijn bevorderingsnormen vastgesteld: de criteria waaraan een leerling moet voldoen om over te gaan naar het volgende leerjaar. Als...

Lees verder