Onderwijs

Brugjaar

Vanaf de basisschool gaan leerlingen naar de deelschool brugjaar aan Raadsgildenlaan 1. Alleen leerlingen met het advies praktijkschool gaan naar het Jan Salwaplein.

Lees verder

Gymnasium en atheneum

Op het vwo, dat bestaat uit gymnasium en atheneum, worden hoge eisen gesteld aan je intelligentie en het doorzettingsvermogen.

Lees verder

Havo

De havo lijkt veel op het vwo, maar de eisen die aan je worden gesteld zijn meer op praktische vaardigheden gericht.

Lees verder

Mavo

De mavo bereidt je voor op het behalen van een diploma dat toegang geeft tot de havo en mbo niveau 3 en 4.

Lees verder

Vmbo basis/kader

De deelschool kader/basis bereidt je voor op het behalen van een diploma dat toegang geeft tot het mbo.

Lees verder

Praktijkschool

Op de praktijkschool werk je veel met je handen. De opleiding bereidt je voor op een baan in de vrije sector of op beschut werk.

Lees verder

Tussenvoorziening Time Out

Time Out is er voor leerlingen die de lessen binnen het reguliere onderwijs korte of langere tijd niet kunnen volgen.

Lees verder

Doorstroming & bevordering

Voor alle deelscholen en leerjaren zijn bevorderingsnormen vastgesteld: de criteria waaraan een leerling moet voldoen om over te gaan, of te slagen voor het examen.

Lees verder

Aanmelden

Je aanmelding loopt via de directeur van je basisschool of rechtstreeks door je ouders. Op deze pagina lees je er meer over.

Lees verder