Lesson Study

Iedereen leert op zijn of haar eigen manier. Om inzicht te krijgen in hoe het lesgeven verbeterd kan worden, maakt Winkler Prins gebruik van de Lesson Study methode.

Wat is Lesson Study?

In het kort: Lesson Study is een professionaliseringsaanpak uit Japan. Het is een werkwijze waarbij docenten in teamverband gedurende het schooljaar een cyclus doorlopen om het leren van leerlingen te verbeteren. Hoe leerlingen leren staat hierin centraal. Er zijn verrassende resultaten behaald én Lesson Study wordt inmiddels op internationale schaal gebruikt. Zo heeft Winkler Prins al meerdere belangstellenden uit het buitenland mogen verwelkomen.

De Lesson Study methode is in Europe een relatief nieuw fenomeen waar nog veel onderzoek naar wordt gedaan. Winkler Prins heeft deelgenomen aan meerdere van deze onderzoeken.

Hoe werkt Lesson Study?

Een groot team van enthousiaste leraren ontwerpt een onderzoeksles. In deze les wordt aandacht besteed aan een lastige theorie of rekenvaardigheid. Door samen met collega’s de onderzoeksles te observeren én na afloop met leerlingen in gesprek te gaan wordt duidelijk wat verbeterd kan worden. Dit reflectieproces draagt bij aan het snel en continu verbeteren van het onderwijs.

Lesson Study op Winkler Prins

De Lesson Study methode wordt op dit moment toegepast op de afdelingen mavo, havo en vwo. Het interactieve én reflecterende element dat centraal staat in Lesson Study heeft grote voordelen. Zo werken docenten samen aan het creëren van betere en leukere lessen, waardoor de professionele leeromgeving wordt verstevigd. Ook leerlingen hebben baat bij Lesson Study. Zo krijgen zij beter zicht op de dingen waar ze tegenaan lopen en worden ze uitgedaagd om actief mee te denken over de lessen.

Welke lessen zijn er al in gebruik?

Wiskunde & Smarties

Leerlingen vinden het onderwerp kansberekening lastig. Door leerlingen uit te laten rekenen hoe groot de kans op bijvoorbeeld de kleur geel in een pakje Smarties is, werd het onderwerp concreet en leuk om te doen. De groepjes die de juiste berekeningen maakten mochten de Smarties zelf opeten.                                                 

Samenwerkend leren

Als leerlingen elkaar dingen uitleggen, leren ze meestal meer dan van een hoorcollege. Welke groepssamenstelling werkt dan het best? Door leerlingen op niveau in te delen voelt elke leerling het vertrouwen om een inbreng te geven. Toch leerde het ene type leerling meer dan het andere. Met dit inzicht is het voor leraren makkelijker om elke type leerling zich beter te laten ontwikkelen.

Geschiedenis & historische voorwerpen

Het plaatsen van historische gebeurtenissen in de tijd, is voor leerlingen een uitdaging. De sectie geschiedenis maakte een schatkist met historische voorwerpen om leerlingen praktisch na te laten denken over de tien tijdsvakken. De leerlingen waren zeer creatief. Een Legoridder heeft natuurlijk twee tijdsvakken. Ridders zijn middeleeuwen en lego is begin 19e eeuw.

Engels & woordjes leren

Woordjes leren vinden leerlingen vaak maar saai. In deze les gingen groepjes leerlingen in competitieverband Engelse woorden vertalen naar het Nederlands. De leerlingen waren bloedfanatiek!

Meer weten?

Bekijk de volgende animatie over Lesson Study op Winkler Prins. Leuk weetje; de video is ingesproken door leerlingen van de school.