Onze school

Algemeen

Winkler Prins is een openbare school, die alle vormen van voortgezet onderwijs in huis heeft: van gymnasium tot en met praktijkonderwijs. De school vervult een regiofunctie.

Lees verder

Missie en visie

Winkler Prins is een ambitieuze school voor openbaar voortgezet onderwijs vanuit het hart van de Veenkoloniën. Ons motto is: “Samen verschillend”.

Lees verder

Organisatie

Sinds 2017 is Winkler Prins een zelfstandige stichting, waarbij toezicht en bestuur organiek gescheiden zijn.

Lees verder

Schoolgids

Elk jaar maken we een nieuwe schoolgids met praktische informatie over het dagelijks reilen en zeilen op Winkler Prins.

Lees verder

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze Europese wet komt in de plaats van de Wet Bescherming Persoonsgegeve...

Lees verder

Inspectie en resultaten

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en een rechtmatige besteding van middelen op Winkler Prins. Onze school heeft goede examenresultaten.

Lees verder

Vacatures

Winkler Prins heeft regelmatig vacatures voor docenten. Ook open sollicitaties ontvangen wij graag.

Lees verder

Stichting Vrienden van WP

De Stichting Vrienden van Winkler Prins helpt door middel van financiële steun aan individuele leerlingen en/of onderwijsactiviteiten.

Lees verder

WP Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van wat er gebeurt op Winkler Prins, dan kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief.

Lees verder