Ouderraad

De leden van de ouderraad helpen bij en denken mee over het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer in de school. De ouderraad heeft geen formele beslissingsbevoegdheid, maar wel een adviserende taak richting de directie. Bij elke vergadering is de directeur van een deelschool aanwezig. Twee leden van de ouderraad zijn ook lid van de medezeggenschapsraad. De ouderraad krijgt signalen van ouders en informeert de school over wat er leeft onder de ouders. Omgekeerd wordt de ouderraad geïnformeerd over wat er leeft in de schoolorganisatie en kan zij dit uitdragen naar de ouders. 

Hoe werkt de ouderraad? 

De ouderraad vergadert vijf keer per jaar en onderdeel van elke vergadering is het behandelen van een thema, waarvoor (indien van toepassing) een deskundige wordt uitgenodigd. Jaarlijks organiseert de ouderraad, samen met de school, ook een thema-avond over een onderwerp dat relevant is voor alle ouders en verzorgers. Denk hier bij aan social media gebruik, het voeren van gesprekken met kinderen over alcohol of drugs, enz. Daarnaast zijn op het open huis enkele ouderraadsleden aanwezig om uitleg te geven over de ouderraad, en spelen ouderraadsleden een rol bij de diploma-uitreiking. 

Organisatie van de ouderraad 

De ouderraad bestaat uit maximaal 17 leden. De gegevens van de ouderraad zijn vermeld in onderstaande schoolgids. De ouderraadsvergaderingen zijn openbaar. Contact: .