Bestuur en Inspraak

Raad van Toezicht

Sinds 2017 is Winkler Prins een zelfstandige stichting. Bij de oprichting van de stichting is gekozen voor een Raad van Toezicht-model waarbij toezicht en bestuur...

Lees verder

Bestuur

Sinds 2017 is Winkler Prins een zelfstandige stichting. Bij de oprichting van de stichting is gekozen voor een Raad van Toezichtmodel waarbij toezicht en bestuur...

Lees verder

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is een belangrijk instrument om de kwaliteit van een school te vergroten. In Nederland is het wettelijk geregeld dat een school een...

Lees verder

Ouderraad

De leden van de ouderraad helpen bij en denken mee over het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer in de school. De ouderraad heeft geen formele...

Lees verder

Leerlingenraad

De leerlingenraad van Winkler Prins bestaat uit leerlingen van verschillende deelscholen. Zij behartigen de belangen van alle leerlingen, kijken naar de gang van zaken...

Lees verder

Klankbordgroepen

De school voor praktijkonderwijs en de deelscholen havo en vwo betrekken de ouders van hun leerlingen bij het onderwijs en andere zaken die op school spelen door...

Lees verder

Inloopspreekuur

Als school vinden we het belangrijk om duidelijk en transparant te communiceren. We gaan graag met iedereen het gesprek aan en bieden alle betrokkenen bij de school de...

Lees verder