Tussenvoorziening Time Out

Naast de zes deelscholen hebben we nog een tussenvoorziening, Time Out, voor leerlingen die de lessen binnen het reguliere onderwijs korte of langere tijd niet kunnen volgen. Oorzaken hiervan kunnen bijvoorbeeld sociale problemen thuis of op school zijn. Time Out gebruikt een programma dat geschikt is voor de individuele leerling, met het doel toe te werken naar een beter passend traject. Hierbij zijn twee mogelijkheden:

  1. Leerlingen kunnen terugkeren naar het reguliere onderwijs… 
  2. … of doorschakelen naar een vervolgtraject, zoals een andere opleiding, werk of hulpverlening. 

Leerlingen werken wel verder aan de stof van de klas waar ze vandaan komen. Ook maken ze proefwerken en tentamens om te kunnen doorstromen naar het volgende cursusjaar, of mee te doen aan het eindexamen. In de schoolgids voor Time Out vind je meer informatie over de tussenvoorziening. Time Out is gevestigd aan Parallelweg 25 in Veendam.

Contactpersoon voor Time Out