Leerlingenraad

De leerlingenraad van Winkler Prins bestaat uit leerlingen van verschillende deelscholen. Zij behartigen de belangen van alle leerlingen, kijken naar de gang van zaken op school en beoordelen deze. De leerlingen bespreken ideeën met de schoolleiding en organiseren onder andere schoolfeesten. Daarnaast is de raad betrokken bij maatschappelijke activiteiten, zoals de organisatie van Paarse Vrijdag. Je kunt de leerlingenraad bereiken via: