Bestuur en inspraak

Raad van Toezicht

Op deze pagina leest u alles over het bestuur van scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam.

Lees verder

Bestuur

De bestuurder van Winkler Prins vormt het bevoegd gezag en is verantwoordelijk voor het nemen van alle beslissingen

Lees verder

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is een belangrijk instrument om de kwaliteit van onze school te vergroten. We vertellen u er graag meer over.

Lees verder

Ouderraad

De ouderraad helpt bij en denkt mee over het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op Winkler Prins.

Lees verder

Leerlingenraad

De leerlingenraad van Winkler Prins behartigt de belangen van leerlingen van alle deelscholen.

Lees verder

Klankbordgroepen

De inspraak op de Winkler Prins Praktijkschool is georganiseerd in klankbordgroepen.

Lees verder

Inloopspreekuur

Winkler Prins organiseert mentorspreekuren, docentenspreekuren en inloopspreekuren.

Lees verder