Havo

De deelschool havo lijkt veel op het vwo, maar de eisen die aan leerlingen worden gesteld zijn meer op praktische vaardigheden gericht. Deze vaardigheden zijn bijvoorbeeld plannen, samenvatten, samenwerken en probleemoplossend werken. Net als het vwo is de havo een algemeen vormende opleiding. Het diploma geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs (hbo). Je kunt na de havo ook doorstromen naar het vwo. Om toegelaten te worden tot het vwo moet je op je eindexamen een gemiddeld eindcijfer hebben behaald van 6,5 of hoger.

Op de havo kies je na drie jaar een profiel. De profielkeuze bepaalt voor een belangrijk deel de mogelijkheden voor de vervolgstudie. Op Winkler Prins kun je kiezen uit:

  • cultuur & maatschappij (CM)
  • economie & maatschappij (EM)
  • natuur & gezondheid (NG)
  • natuur & techniek (NT)

De deelschool havo is gevestigd op onze locatie aan Raadsgildenlaan 1, Veendam.

Contactpersonen voor de havo

  • De contactgegevens van medewerkers staan in beperkte mate in onderstaande schoolgids. In de loop van het schooljaar stellen wij de volledige contactgegevens beschikbaar via een inlogportaal op de website.

Lessentabel

In onderstaande lessentabel staat hoeveel lesuren je per week per vak krijgt. Een lesuur duurt 50 minuten. In de 2e en 3e klas heb je 32 lesuren. Voor de hogere klassen is dit afhankelijk van de door jou gekozen vakken. Het definitieve aanbod van keuzevakken (welk vak en het aantal vakken) is afhankelijk van de mogelijkheden van de school. De deelschooldirecteur stelt dit vast.