Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat ouders, leerlingen of medewerkers niet tevreden zijn met de dienstverlening van onze school. In eerste instantie is het de bedoeling dat gezamenlijk wordt geprobeerd de klacht in een gesprek met de betreffende medewerker of directeur op te lossen. De meeste problemen worden vaak op die manier in goed overleg opgelost. Lukt dit niet naar tevredenheid, blijf er dan niet mee rondlopen, maar kom ermee! Er is altijd een vangnet waar leerlingen, ouders en medewerkers terechtkunnen. Een gesprek met een van de vertrouwenspersonen van Winkler Prins kan soms verhelderend werken.

Klachten bij ongewenst gedrag 

Iedere leerling verdient een fijne schoolperiode. Toch kan het voorkomen dat jij ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, agressie, geweld of andere ongewenste intimiteiten ervaart. Dan is het fijn dat je bij iemand terechtkan om daarover te praten. In dat soort gevallen kan je een beroep doen op één van onze vertrouwenspersonen. Naast ondersteuning bieden zij een luisterend oor voor alle situaties waar jij als leerling tegenaan loopt. De vertrouwenspersonen zijn:

De vertrouwenspersonen zijn ook te bereiken via:

Ouders kunnen ook terecht bij onze vertrouwenspersonen.

In onderstaande video leggen meneer Van de Bijl en mevrouw Smit uit hoe ze voor je klaar staan én kunnen helpen.

In onderstaande documenten leest u meer over de klacht- en bezwaarprocedures.

Landelijke Klachtencommissie

We willen dat iedereen op school in een sociaal veilig klimaat kan leren of werken. Wanneer u meent dat uw klacht op de school niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Klachten Commissie (LKC), waarbij onze school is aangesloten. Wij volgen de klachtenregeling die is gebaseerd op de werkwijze van de LKC. In deze klachtenregeling zijn de formele regels vastgelegd voor het afhandelen van een klacht. Contactgegevens Landelijke Klachten Commissie (LKC): LKC Postbus 85191 3508 AD Utrecht.