Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat ouders, leerlingen of medewerkers niet tevreden zijn met de dienstverlening van onze school. In eerste instantie is het de bedoeling dat gezamenlijk wordt geprobeerd de klacht in een gesprek met de betreffende medewerker of directeur op te lossen. De meeste problemen worden vaak op die manier in goed overleg opgelost. Lukt dit niet naar tevredenheid, blijf er dan niet mee rondlopen, maar kom ermee! Er is altijd een vangnet waar leerlingen, ouders en medewerkers terechtkunnen. Een gesprek met een van de vertrouwenspersonen van Winkler Prins kan soms verhelderend werken.

Klachten bij ongewenst gedrag 

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, agressie en geweld, kunnen leerlingen, ouders en medewerkers een beroep doen op ondersteuning van een van de vertrouwenspersonen. Zij bieden een luisterend oor bij klachten over sociale veiligheid op school. De vertrouwenspersonen zijn: 

In onderstaande documenten leest u meer over de klacht- en bezwaarprocedures.

Landelijke Klachtencommissie

We willen dat iedereen op school in een sociaal veilig klimaat kan leren of werken. Wanneer u meent dat uw klacht op de school niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Klachten Commissie (LKC), waarbij onze school is aangesloten. Wij volgen de klachtenregeling die is gebaseerd op de werkwijze van de LKC. In deze klachtenregeling zijn de formele regels vastgelegd voor het afhandelen van een klacht. Contactgegevens Landelijke Klachten Commissie (LKC): LKC Postbus 85191 3508 AD Utrecht.