Lenteschool 2024

Na het succes van de vorige edities, organiseert Winkler Prins ook dit schooljaar een lenteschool. De lenteschool biedt remediëring en extra ondersteuning voor leerlingen die achterstanden (dreigen) op (te) lopen. Op deze manier proberen we zittenblijven tijdig te voorkomen.

Het plan

De lenteschool is bedoeld voor leerlingen uit het alle deelscholen (behalve praktijkschool) en alle leerjaren (behalve het examenjaar). Leerlingen kunnen maximaal drie vakken volgen en kiezen uit verschillende vakken zoals genoemd in het inschrijvingsformulier in magister. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in kleine groepen, en er is tijd voor individuele aandacht voor de leerlingen.

Herkansingsmogelijkheid

Alle leerlingen uit de vóór-examenklassen die gemotiveerd meedoen aan de lenteschool en 100% aanwezig zijn, hebben het recht op één herkansing. Deze herkansing geldt alleen voor één van de gevolgde lenteschoolvakken. Leerlingen die hier gebruik van willen maken, vragen deze herkansing aan door het invullen van het leerplan en inleveren op de eerste dag van de lenteschool. Leerlingen van vóór-examenklassen kunnen hiervoor alleen een herkansbare toets kiezen.

Data

Maandag 22 april tot en met vrijdag 26 april 2024.  

Programma en locatie

De lenteschool vindt plaats op locatie Raadsgildenlaan 1.
Het programma is van 9 tot 13 uur. 

Lesmateriaal voor deelnemende leerlingen:

Leerlingen hebben zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen lesmateriaal. Dit gaat in overleg met de eigen vakdocent. Samen stellen ze vast aan welke leerstof gewerkt wordt, en met welk extra lesmateriaal geoefend gaat worden. Hierbij wordt ook met de vakdocent afgesproken welke toets herkanst gaat worden. Deze afspraken worden vastgelegd in het document ‘’leerplan’’.

Aanmelding

 • Deelname aan de lenteschool is gratis.
 • Leerlingen melden zich vrijwillig aan, soms op advies van ouders/verzorgers, vakdocenten en/of mentoren.
 • De inschrijvingsperiode is nog niet geopend.
 • Inschrijving gaat via Magister bij Activiteiten (te vinden op de website van Magister, niet via de app!) via het eigen Magister account van de leerling. Via het account van de ouders lukt dit helaas niet.
 • Bij aanmelding verplicht de leerling zich tot deelname aan alle 5 dagen, en de leerling volgt alle lessen waarvoor het is ingeroosterd.
 • Een leerling schrijft zich in voor 3 blokken. Hierbij kan gekozen worden voor 1, 2 of 3 verschillende vakken. Er kan dus ook gekozen worden voor 3 lessen bij hetzelfde vak.  
 • Bij de aanmelding hoort het formulier “het leerplan”, In het leerplan staat wat de leerling gaat doen tijdens de lenteschool. De leerling heeft zelf de verantwoordelijkheid om met dit formulier bij de vakdocenten langs te gaan en het samen met hen in te vullen. De leerling neemt het ingevulde formulier mee op dag één van de lenteschool (zonder leerplan geen lessen en geen herkansing mogelijk).

Criteria voor een succesvolle deelname

 • Ingevuld leerplan meenemen op de eerste dag
 • 5 dagen aanwezig
 • Volledig programma volgen
 • Actieve, gemotiveerde en positieve werkhouding
 • Verantwoordelijk voor eigen leerproces
 • Leersfeer respecteren

Meer informatie

Verdere informatie volgt na opening van de inschrijving. Voor meer informatie zijn wij bereikbaar via .