Op WP is plek voor iedereen

Het lang verwachte Leer- en sportpark begint nu echt vorm te krijgen. Aan de Raadsgildenlaan wordt hard gewerkt, zodat de nieuwe brugklasleerlingen en een deel van het vmbo na de zomer in twee prachtige nieuwe gebouwen terechtkunnen.

Ineke Jager, deelschooldirecteur brugjaar, is zo blij als ’t maar kan met het nieuwe brugklasgebouw dat wordt gebouwd. “We hebben er met z’n allen zo lang over nagedacht! In januari 2017 zijn we met het brugklasteam op bezoek gegaan bij andere scholen in Noord-Nederland, om ideeën op te doen. Wat willen we wel en wat beslist niet? Hoe kunnen we in het gebouw onze visie op onderwijs uitdragen? Wat hebben we nódig voor ons onderwijs? En vooral: wat hebben onze leerlingen nodig?”

Uniek in het noorden: een eigen gebouw voor het brugjaar

“We zijn heel blij dat we dat in Veendam een eigen gebouw voor het brugjaar kunnen realiseren. Dat is uniek in het noorden. Het is voor deze leerlingen belangrijk om zich geborgen te voelen. De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs ís immers al zo groot. We vinden het belangrijk dat elke leerling gezien wordt en zich thuis voelt. Op onze school is plek voor iedereen en niemand blijft achter.”

Ruim, open en licht

“Brugklassers zijn beweeglijk, hebben veel energie. Daarom geven we hen letterlijk de ruimte. De school wordt ruim, open en licht. De lokalen zijn gegroepeerd rondom een centraal plein, waar ook in groepjes kan worden gewerkt. Op de bovenverdieping zijn lokalen voor de theoretische vakken, daar heerst rust. Beneden zijn de praktische, creatieve vakken en de relaxruimtes.”

Groeimodel

“Het gebouw past bij het groeimodel waar we op Winkler Prins mee werken. Een leerling stroomt op een bepaald niveau in en kan werken op een hoger niveau. Doordat alle brugklasleerlingen in één gebouw zitten, komen ze elkaar veel tegen. Dat is een voordeel als je na het brugjaar doorstroomt naar een van de deelscholen. Je kent dan al heel wat leerlingen van je nieuwe klas.”

Het gebouw voor het brugjaar staat op deze tekening links.

Overzichtsfoto nieuwe schoolgebouwen
Overzichtsfoto nieuwe schoolgebouwen