Onze school

Algemeen

Winkler Prins bestaat al sinds 1866. Op initiatief van Anthony Winkler Prins opende Veendam in dat jaar als eerste plattelandsgemeente in Nederland de deuren van de...

Lees verder

Nationaal Programma Onderwijs

Schoolprogramma in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs Het kabinet heeft op 17 februari 2021 het meerjarige Nationaal Programma Onderwijs (NPO)...

Lees verder

Missie en visie

Winkler Prins is een ambitieuze school voor openbaar voortgezet onderwijs vanuit het hart van de Veenkoloniën. Ons motto is: “Samen verschillend”. Dat betekent...

Lees verder

Schoolgids

Elk jaar maken we een nieuwe schoolgids met praktische informatie over het dagelijks reilen en zeilen op Winkler Prins. Leerlingen krijgen aan het begin van het nieuwe...

Lees verder

Privacy

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese wet is in de plaats van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)...

Lees verder

Inspectie en resultaten

Inspectie De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en een rechtmatige besteding van middelen op Winkler Prins. Onze school is ondergebracht bij...

Lees verder

Stichting Vrienden van WP

De ‘Stichting Vrienden van de Winkler Prins’ wil bijdragen aan de kwaliteit van Winkler Prins door middel van financiële steun aan individuele leerlingen en/of...

Lees verder

WP Nieuwsbrief

Als school vinden we het belangrijk om duidelijk en transparant te communiceren. We gaan graag met iedereen het gesprek aan en bieden alle betrokkenen bij de school de...

Lees verder

Organisatie

Sinds 2017 is Winkler Prins een zelfstandige stichting. Bij de oprichting van de stichting is gekozen voor een Raad van Toezicht-model, waarbij toezicht en bestuur...

Lees verder