WP Winterschool

Het landelijk beeld is dat door de lockdown van het vorig schooljaar, sommige leerlingen te maken hebben met achterstanden. De overheid heeft daarom een subsidieregeling ingesteld voor scholen om deze achterstanden weg te werken. Hierdoor kan Winkler Prins een inhaal- en ondersteuningsprogramma organiseren voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Dit programma vindt buiten de reguliere schooltijden plaats.

Tijdens dit schooljaar worden in drie periodes telkens vier vrijdagmiddagen ingezet om leerlingen de kans te geven achterstanden weg te werken. De eerste periode bestaat uit vier vrijdagen tot aan de kerstvakantie. Daarna volgen nog twee periodes van vier middagen.

Leerlingen uit deelscholen vmbo, mavo, havo en vwo kunnen deelnemen aan de Winterschool vanaf periode 1. Leerlingen uit het brugjaar kunnen vanaf periode 2 deelnemen aan de Winterschool.

Kijk voor alle informatie (data, aanmelding, enz.) op de Winterschool-pagina.

Winkler Prins winterschool (foto: Tim Gouw)
Winkler Prins winterschool (foto: Tim Gouw)