Winterschool

Na het succes van de vorige editie bieden we ook dit schooljaar een winterschool aan voor alle leerlingen. De winterschool is bedoeld om studievertragingen in te lopen en achterstanden weg te werken, zodat je goed kunt starten met het tweede trimester.

Tijdens de verkorte lesweek van 6 tot en met 10 december 2021 stoppen de reguliere lessen uiterlijk om 12.30 uur en zijn er ’s middags bijlessen voor alle vakken. Er wordt in kleine groepen gewerkt onder begeleiding van eigen docenten en studenten (oud-leerlingen) met bijleservaring. Leerlingen uit alle deelscholen kunnen deelnemen aan de Winterschool.

Programma

’s Middags werk je in blokken van 13.00 tot 16.00 uur. Alle deelnemers blijven tot en met de laatste les. Voorafgaand aan de lessen is er een lunch met soep en broodjes.

12.30-13.00: lunch
13.00-13.50: les 1
14.00-14.50: les 2
15.00-15.50: les 3

Locatie

De bijlessen zijn in het gebouw aan de Pinksterstraat, in de lokalen rondom het studiehuis en de mediatheek

Lesmateriaal

Leerlingen die meedoen aan de winterschool zijn zelf verantwoordelijk voor hun lesmateriaal. Dit gaat in overleg met de eigen vakdocent. Samen stellen jullie vast aan welke leerstof je gaat werken en met welk extra lesmateriaal je gaat oefenen. Deze afspraken worden vastgelegd in je leerplan:

Aanmelding

  • Deelname aan de winterschool is gratis.
  • Leerlingen melden zich vrijwillig aan en soms op advies van ouders/verzorgers, vakdocenten en/of mentoren.
  • Inschrijving gaat via Magister bij Activiteiten (te vinden op de website van Magister, niet via de app!) via het eigen Magister account van de leerling. Via het account van de ouders lukt dit niet.
  • Bij aanmelding verplicht de leerling zich tot deelname van alle vijf middagen in de periode, en de leerling volgt tijdens de middagen alle lessen waarvoor hij/zij is ingeroosterd.
  • Een leerling schrijft zich in voor minimaal 2 vakken en maximaal 3 vakken. Hierbij kan ook gekozen worden voor zelfstudie onder begeleiding. In deze les kan ook huiswerk gemaakt worden voor de volgende dag.
  • Bij de aanmelding hoort het formulier “Het leerplan”, zie hieronder. In het leerplan staat wat de leerling gaat doen tijdens de winterschool. De leerling heeft zelf de verantwoordelijkheid om met dit formulier bij de vakdocenten langs te gaan en het samen met hen in te vullen.
  • Leerlingen kunnen zich van 15 tot en met 29 november inschrijven voor de winterschool.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je mailen naar winterschool@winklerprins.nl

Met vriendelijke groet,
Martijn ten Duis, Angela Jansen en Pieterdine Schilthuis
Coördinatoren winterschool