Winterschool

Het landelijk beeld is dat door de lockdown van het vorig schooljaar, sommige leerlingen te maken hebben met achterstanden. De overheid heeft daarom een subsidieregeling ingesteld voor scholen om deze achterstanden weg te werken. Hierdoor kan Winkler Prins een inhaal- en ondersteuningsprogramma organiseren voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Dit programma vindt buiten de reguliere schooltijden plaats.

Het plan

Tijdens het schooljaar worden in drie periodes telkens vier vrijdagmiddagen ingezet om leerlingen de kans te geven achterstanden weg te werken. De eerste periode bestaat uit vier vrijdagen tot aan de kerstvakantie. Daarna volgen nog twee periodes van vier middagen.

Deelnemende deelscholen

Leerlingen uit deelscholen vmbo, mavo, havo en vwo kunnen deelnemen aan de Winterschool vanaf periode 1. In de deelschool brugjaar zal in de eerste periode de focus liggen op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het leren leren. Leerlingen uit het brugjaar kunnen vanaf periode 2 deelnemen aan de Winterschool.

Data

Periode 1Periode 2Periode 3
Vrijdag 20 november 202015 januari 202119 maart 2021
Vrijdag 27 november 202029 januari 202126 maart 2021
Vrijdag 4 december 20205 februari 20219 april 2021
Vrijdag 11 december 202012 februari 202123 april 2021

Locatie

De bijlessen worden gegeven in het gebouw aan de Pinksterstraat, waarbij de lokalen rondom het studiehuis en mediatheek worden ingezet. In geval van een lockdown zullen de bijlessen doorgaan via online sessies in teams.

Lesmateriaal

Vakdocenten leveren lesmateriaal aan waar leerlingen mee aan de slag kunnen tijdens het inhaalprogramma. Dit kan extra lesmateriaal zijn, of bijvoorbeeld oefenstof uit de reguliere schoolboeken.

Programma tijdens vrijdagmiddagen

Blokken van 14.00 – 18.00 uur (indien een leerling nog in de middag lessen heeft, kan hij/zij later aanschuiven).  Alle deelnemende leerlingen blijven tot en met blok 3. In de pauzes wordt gezorgd voor soep en broodjes en andere versnaperingen.

14.00 – 15.15 uurBlok 1
15.15 – 15.30 uurPauze
15.30 – 16.45 uurBlok 2
16.45 – 17.00 uurPauze
17.00 – 18.00 uurBlok 3

Aanmelding

  • Leerlingen melden zich vrijwillig aan (soms op advies van ouders/verzorgers, en/of mentoren) voor een periode van 4 middagen. Inschrijving van leerlingen gaat per periode van 4 vrijdagen. Bij periode 2 of 3 is dus een nieuwe mogelijkheid tot deelname aan het inhaalprogramma (inschrijving opnieuw vereist). 
  • Bij aanmelding verplicht de leerling zich tot deelname van alle vier de middagen in de periode, en de leerling volgt tijdens de middagen alle lessen waarvoor hij/zij is ingeroosterd.
  • Een leerling schrijft zich in voor minimaal twee vakken en maximaal drie vakken. Hierbij kan ook gekozen worden voor het vak studievaardigheden.
  • Je vindt het digitale inschrijfformulier onderaan deze pagina.
  • Bij de aanmelding hoort het formulier “Leerplan”. Hierin wordt beschreven wat de leerling moet doen tijdens de Winterschool. De leerling heeft de verantwoordelijkheid om met dit formulier bij de vakdocenten langs te gaan en deze samen met de docent in te vullen. Indien de afspraken met de vakdocenten op school niet mogelijk zijn, dient de leerling in Teams te overleggen met desbetreffende docenten om vast te stellen welke stof behandeld moet worden.
  • De mogelijkheid tot inschrijving voor periode 1 is van maandag 2 november tot en met 13 november. Na 10 november is het niet meer mogelijkheid om in te schrijven voor periode 1. Een leerling dient dan te wachten tot periode 2 of 3. Inschrijving voor periode 2 zal in december mogelijk zijn.

Als je in aanmerking komt voor de winterschool, kun je je inschrijven via deze link: Inschrijfformulier Winterschool of door het scannen van onderstaande QR-code. Vul ook samen met je docent(en) je persoonlijke Leerplan in. Het leerplan kan worden ingeleverd tot 18 november.

Let op! Het inschrijfformulier kan alleen worden ingevuld via het school-mailadres van de leerling. Met het e-mail adres van de ouders lukt dit niet. Ouders kunnen hun kind natuurlijk wel begeleiden bij het invullen van het formulier.

cid:d7aaa542-0610-4ac3-86e8-774d5257216a

Contact

Mw. A. Jansen
Mw. P. Schilthuis
Mail: winterschool@winklerprins.nl