Vooraankondiging Lenteschool en studieweek 2024

Dit schooljaar organiseert Winkler Prins opnieuw een lenteschool en een studieweek in de meivakantie. De lenteschool en studieweek vinden plaats op locatie Raadsgildenlaan 1 van maandag 22 april tot en met vrijdag 26 april 2024.

Wanneer de lenteschool of studieweek mogelijk interessant is voor uw kind, dan kunt u vast rekening houden met deze planning.  

Achterstanden wegwerken
Tijdens de lenteschool kunnen gemotiveerde leerlingen opgelopen achterstanden in twee of drie vakken wegwerken, om zo een grotere kans te hebben om over te kunnen naar het volgende leerjaar. De lenteschool is bedoeld voor leerlingen uit het alle deelscholen (behalve de praktijkschool) en alle leerjaren (behalve het examenjaar).

Kleine groepen en individuele aandacht
Tijdens de lenteschool wordt er zoveel mogelijk gewerkt in kleine groepen en is er tijd voor individuele aandacht voor de leerlingen. Voor zover mogelijk begeleiden vakdocenten van Winkler Prins de lenteschool. Deelname aan de lenteschool is gratis. Meer informatie over criteria en aanmelding volgt begin maart.

Extra studiemoment voor examenleerlingen
Tijdens deze lenteschoolweek is de school tevens geopend voor examenleerlingen, om zelfstandig te studeren voor het eindexamen. Dit is niet bedoeld als bijles, maar als een extra studiemoment in een rustige en prettige studiesfeer. Leerlingen uit vmbo4 / mavo 4/ havo 5 en vwo 6 kunnen zich hiervoor aanmelden vanaf begin maart. Informatie over de inschrijving volgt.

Voor  meer informatie over de lenteschool/studieweek kunt u mailen met