Strategisch beleidsplan 2024 – 2028

In juni 2023 werd ons nieuwe strategisch beleidsplan vastgesteld. In schooljaar 2022-2023 werd hiervoor op allerlei plaatsen input opgehaald. In gesprekken met medewerkers, leerlingen, ouders, Raad van Toezicht en diverse stakeholders werd duidelijk welke doelen de komende jaren van belang zijn. 

Het nieuwe plan, met het motto ‘onderwijs van vandaag, voor morgen’ speelt in op de snel veranderende maatschappij.

Het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van Winkler Prins wordt in lijn met deze veranderingen ontwikkeld, daarbij voortbouwend op de jarenlange ervaring.

De komende jaren staan aantrekkelijk onderwijs, gezamenlijke verantwoordelijkheid, een sterke basis voor iedereen en een gezonde organisatie centraal.

Het gehele plan is hier te downloaden: Strategisch beleidsplan 2024 – 2028.