Inspectie en resultaten

Inspectie
De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en een rechtmatige besteding van middelen op Winkler Prins. Onze school is ondergebracht bij het Rijksinspectiekantoor voor het Voortgezet Onderwijs in Zwolle. Meer informatie is te vinden op de website van de Onderwijsinspectie en Scholen op de kaart.

Onderwijsresultatenoverzicht
Elke school voor voortgezet onderwijs heeft een Onderwijsresultatenoverzicht. Deze biedt algemene informatie over de school, de verdeling van de leerlingen over de opleidingen, en gegevens over de opbrengsten van het onderwijs zoals:

  • het rendement van de onderbouw
  • het doorstroompercentage
  • het slagingspercentage

Deze gegevens worden vergeleken met landelijke cijfers. Hierdoor krijgt u een beeld van het rendement van Winkler Prins ten opzichte van andere scholen. 

Examenresultaten
Traditiegetrouw kent Winkler Prins goede examenresultaten. De percentages verhouden zich goed tot het landelijk gemiddelde. De slagingspercentages in 2018 waren:

  • vmbo basis: 100% (64 geslaagde kandidaten)
  • vmbo kader: 98,7% (75 geslaagde kandidaten) 
  • mavo: 97,1% (99 geslaagde kandidaten)
  • havo: 92,9% (130 geslaagde kandidaten)
  • vwo: 92,5% (62 geslaagde kandidaten)

Het schoolgemiddelde komt daarmee op 95,8% geslaagde leerlingen.