Tussenvoorziening Time Out

Naast de zes deelscholen hebben we nog een tussenvoorziening, Time Out, voor leerlingen die de lessen binnen het reguliere onderwijs korte of langere tijd niet kunnen volgen. Oorzaken hiervan kunnen bijvoorbeeld sociale problemen thuis of op school zijn. Time Out gebruikt een programma dat geschikt is voor de individuele leerling, met het doel toe te werken naar een beter passend traject. Hierbij zijn twee mogelijkheden:

  1. Leerlingen kunnen terugkeren naar het reguliere onderwijs... 
  2. ... of doorschakelen naar een vervolgtraject, bijvoorbeeld een andere opleiding, werk of hulpverlening. 

Er worden wel proefwerken en tentamens gemaakt, om te kunnen doorstromen naar het volgende cursusjaar of mee te doen aan het eindexamen. Soms halen leerlingen via Time Out hun diploma. In de schoolgids voor Time Out [link naar de schoolgids TO] vind je meer informatie over de tussenvoorziening. Time Out is gevestigd aan Parallelweg 25 in Veendam.

Contactpersoon voor Time Out

  • mw. I. Pot, coördinator Time Out Tussenvoorziening en sociale veiligheidscoördinator: tel. 06 - 117 20 297, i.pot@winklerprins.nl

De overige medewerkers staan allemaal in het adresboek op deze website en achterin de schoolgids.