Mavo

De deelschool mavo bereidt leerlingen voor op het behalen van een diploma dat toegang geeft tot de havo en mbo niveau 3 en 4. Het onderwijs is vooral theoretisch en minder praktisch gericht. In de 4e klas kies je een van de drie beroepssectoren: techniek, economie of zorg & welzijn. 

Mavo plus vanaf de 2e klas 

Een leerling die de mavo-opleiding succesvol heeft afgerond, kan naar het mbo. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk door te stromen naar havo. Leerlingen die dat willen en kunnen, maken met een aangepast programma (mavo plus) meer kans op een succesvolle aansluiting op de havo. In het mavo plus traject krijgen leerlingen extra lessen Nederlands, Engels en wiskunde. De havo-afdeling verzorgt een speciaal kennismakingsprogramma voor mavo-leerlingen, zodat ze kunnen ervaren of de havo echt wat voor hen is. De deelschool mavo is gevestigd op onze hoofdlocatie: Raadsgildenlaan 1, Veendam.

Contactpersonen mavo

De overige medewerkers staan allemaal in het adresboek op deze website of zijn te vinden achterin de schoolgids.

Lessentabel mavo

In onderstaande lessentabel staat hoeveel lesuren je per week per vak krijgt. Een lesuur duurt 50 minuten. In de 2e klas mavo plus heb je 34 lesuren; in de tweede klas mavo regulier heb je 32 lesuren. Voor de hogere klassen is dit afhankelijk van de door jou gekozen vakken en ook of je in de mavo plus-stroom zit. Het definitieve aanbod van keuzevakken (welk vak en het aantal vakken) is afhankelijk van de mogelijkheden van de school. De deelschooldirecteur stelt dit vast.