Aanmelden

Zit je in groep 8? Dan kies je dit jaar samen met je ouders naar welke school voor voortgezet onderwijs je het volgend schooljaar gaat. Dat kan best lastig zijn. Leerlingen en ouders krijgen bij het maken van hun keus hulp van de basisschool en van ons. Elk jaar voor de herfstvakantie geven we een voorlichtingsbrochure uit over Winkler Prins. Deze krijg je via je basisschool. Niet gekregen? Dan kunnen jij of je ouders de brochure hier downloaden

Ontdek Winkler Prins

Tussen de herfst- en kerstvakantie worden alle leerlingen van groep 8 uit de gemeente Veendam en omliggende gemeenten uitgenodigd voor een kennismakingsavond op Winkler Prins. Dit is in een kleine setting met je ouders/verzorgers, je meester of juf van groep 8 en met je eigen klasgenoten. Je krijgt dan ook een presentatie en korte rondleiding. Heb je van de basisschool een (voorlopig) advies voor praktijkonderwijs of zijn er twijfels over een advies voor praktijkonderwijs of vmbo-basis? Dan kom je in januari of februari voor het vooronderzoek een ochtend naar Winkler Prins. 

  • Op woensdag 17 januari 2018 is er Open Huis op de locaties Raadsgildenlaan 1, Raadsgildenlaan 11 en J.G. Pinksterstraat 26 van 16.00 tot 21.00 uur. 
  • Op woensdag 4 april 2018 is er Open Huis op de Praktijkschool, locatie Jan Salwaplein 2, van 18.00 tot 21.00 uur. 
  • Op dinsdag 23 of op woensdag 24 januari 2018 ben je een hele ochtend welkom op onze school en volg je lessen en andere activiteiten. 
  • Op woensdag 27 juni 2018 kom je naar Winkler Prins om kennis te maken met je mentor en je nieuwe klasgenoten. 

Zij-instromer

Kom je van een andere school en wil je bij ons verder op het vwo, de havo, mavo, vmbo kader/basis of de praktijkschool, dan ben je welkom. Bij de directeur of de coördinator van de deelschool kun je meer informatie krijgen. We bespreken graag met jou en je ouders/verzorgers waar je het beste kunt worden geplaatst. Je kunt ook alvast een kijkje nemen tijdens ons open huis.

Aanmelding en toelating 

Je aanmelding loopt via de directeur van je basisschool of rechtstreeks door je ouders. De basisschooldirecteur geeft ons een advies, onder andere op basis van een onderwijskundig rapport, inclusief de uitslag van je Citotoets. Als je je aanmeldt na een verhuizing, word je in principe geplaatst in een leerjaar waarvoor je ook op je vorige school was toegelaten.

Informatie voor leerkrachten van groep 8

De overdracht van leerlingen van groep 8 naar Winkler Prins is een ‘warme’ overdracht met veel persoonlijk contact. Daarnaast is er een uitwisseling van gegevens via het leerlingvolgsysteem van de basisscholen. Elke school ontvangt een code om gegevens beveiligd te kunnen verzenden. Neem voor een papieren overdracht contact op met de leerlingenadministratie via tel. 0598 - 36 46 56. De benodigde documenten voor de overdracht zijn digitaal beschikbaar via John Bultena. Hiervoor kunt u eveneens bellen met 0598 - 36 46 56