Aanmelden

Zit je in groep 8? Dan kies je dit jaar samen met je ouders naar welke school voor voortgezet onderwijs je het volgend schooljaar gaat. Dat kan best lastig zijn. Leerlingen en ouders krijgen bij het maken van hun keus hulp van de basisschool en van ons. Nieuwsgierig naar Winkler Prins? Op onze website kun je veel informatie vinden over de verschillende afdelingen van de school. Je bent natuurlijk ook van harte welkom op ons Open Huis. 

Ontdek Winkler Prins

Tussen de herfst- en kerstvakantie worden alle leerlingen van groep 8 uit Veendam en omliggende gemeenten uitgenodigd voor een kennismakingsmiddag op Winkler Prins. Samen je meester of juf van groep 8 en met je eigen klasgenoten volg je een aantal lessen om een indruk te krijgen van het voortgezet onderwijs op Winkler Prins. Heb je van de basisschool een (voorlopig) advies voor praktijkonderwijs, of zijn er twijfels over een advies voor praktijkonderwijs of vmbo basis? Dan kom je in januari of februari voor het vooronderzoek een ochtend naar Winkler Prins.

  • Op woensdag 16 januari 2019 is er Open Huis op de locaties Raadsgildenlaan 1, Raadsgildenlaan 11 en J.G. Pinksterstraat 26 van 16.00 tot 20.00 uur. 
  • Op woensdag 3 april 2019 is er Open Huis op de Praktijkschool, locatie Jan Salwaplein 2, van 18.00 tot 20.00 uur. 
  • Op 27, 28 of 29 november 2018 ben je een hele ochtend welkom op onze school en volg je lessen en andere activiteiten. 
  • Op 12 juni 2019 kom je naar Winkler Prins om kennis te maken met je mentor en je nieuwe klasgenoten. 

Zij-instromer

Kom je van een andere school en wil je bij ons verder op het vwo, de havo, mavo, vmbo kader/basis of de praktijkschool, dan ben je welkom. Bij de directeur of de coördinator van de deelschool kun je meer informatie krijgen. We bespreken graag met jou en je ouders/verzorgers waar je het beste kunt worden geplaatst. Je kunt ook alvast een kijkje nemen tijdens ons open huis. De coördinator van het brugjaar is dhr. Walburg hw.walburg@winklerprins.nl, de coördinator van de praktijkschool is mevr. Valk t.valk@winklerprins.nl

Aanmelding en toelating 

Je aanmelding loopt via de directeur van je basisschool of rechtstreeks door je ouders. De basisschooldirecteur geeft ons een advies, onder andere op basis van een onderwijskundig rapport, inclusief de uitslag van je eindtoets. Als je je aanmeldt na een verhuizing, word je in principe geplaatst in een leerjaar waarvoor je ook op je vorige school was toegelaten.

Informatie voor leerkrachten van groep 8

De overdracht van leerlingen van groep 8 naar Winkler Prins is een ‘warme’ overdracht met veel persoonlijk contact. Daarnaast is er een uitwisseling van gegevens via het leerlingvolgsysteem van de basisscholen. Elke school ontvangt een code om gegevens beveiligd te kunnen verzenden. Neem voor een papieren overdracht contact op met de leerlingenadministratie via tel. 0598 - 36 46 56. De benodigde documenten voor de overdracht zijn digitaal beschikbaar via John Bultena. Hiervoor kunt u eveneens bellen met 0598 - 36 46 56