Lenteschool 2022

Dit schooljaar organiseert Winkler Prins in de meivakantie de lenteschool in plaats van een zomerschool. Tijdens de lenteschool kunnen gemotiveerde leerlingen opgelopen achterstanden in twee of drie vakken wegwerken, om zo een grotere kans te hebben om te worden bevorderd.

De lenteschool is bedoeld voor leerlingen uit alle deelscholen (behalve de praktijkschool) en alle leerjaren (behalve het examenjaar). Leerlingen kunnen maximaal drie vakken volgen en kiezen uit verschillende vakken zoals genoemd in het inschrijvingsformulier in Magister. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in kleine groepen, en er is tijd voor individuele aandacht voor de leerlingen. Voor zover mogelijk begeleiden vakdocenten van Winkler Prins de lenteschool. Deelname aan de lenteschool is gratis.

De lenteschool vindt plaats van 25 april t/m 29 april (m.u.v. woensdag 27 april Koningsdag).

Wil je meer weten?
Kijk dan op www.winklerprins.nl/echt-wp/lenteschool-2022 of neem contact op met Martijn ten Duis, Angela Jansen of Pieterdine Schilthuis. Of mail naar