Informatie voor leerlingen

lijn

Algemeen

Bij ons kun je rekenen op persoonlijke aandacht. Wij kennen onze leerlingen, door de kleinschaligheid binnen de (deel)school.

In welke school je ook zit, de medewerkers van Winkler Prins zetten zich in om jou op onze school thuis te laten voelen en het beste uit je zelf te halen.

Wij willen graag met jou in gesprek blijven. Als je ergens mee zit, kun je altijd contact opnemen met iemand van de school: met je mentor, je docent, de directeur van je deelschool of andere medewerkers.

Wij hopen dat iedereen na het behalen van het diploma met veel plezier kan terug denken aan de tijd op deze school. Daar gaan we voor en we hopen dat jij dit ook doet. We wensen je een succesvol en vooral ook gezellige middelbare schoolperiode toe.

Magister

Ouders en leerlingen kunnen via het programma Magister inzage krijgen in het huiswerk, cijfers en afwezigheid van hun kinderen. Magister is te vinden op http://winklerprins.swp.nl of via de link bovenaan de website. Sla deze site op bij uw favorieten zodat u er bij kunt als de site van Winkler Prins zelf niet bereikbaar is.

Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen op school hun inlogcode. Nieuwe ouders krijgen ongeveer 4 weken na de start van het schooljaar een brief thuisgestuurd. Ouders die al oudere kinderen op Winkler Prins hebben kunnen met hun bestaande account inloggen. In Magister zelf kunnen ze dan kiezen tussen hun kinderen.

Voor de leerlingen is er ook nog een gratis iPhone/Android app beschikbaar.

Alles over Magister vind je hier

Leerlingenraad & medezeggenschap

Onze leerlingenraad bestaat uit leerlingen van verschillende deelscholen. Zij behartigen jouw belangen en kijken naar de gang van zaken op school en beoordelen deze. Zij bespreken ideeën met de schoolleiding en organiseren activiteiten voor leerlingen. Daarnaast is de raad ook betrokken bij maatschappelijke activiteiten. Je kunt de leerlingenraad bereiken via:

Mark Venema, voorzitter, (mark.venema1808@gmail.com)
Isabelle Koster, secretaris, (llrwpboven@gmail.nl)
Twitter: @LLR_WP

De complete samenstelling van de leerlingenraad wordt op school bekend gemaakt.

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van leerlingen vermeld, evenals de rechten en plichten van de medewerkers ten opzichte van de leerlingen. Ook de afspraken over het opgeven van huiswerk, het nakijken van toetsen en het indienen van een klacht als een leerling het ergens niet mee eens is, staan hierin omschreven. Verder regelt het statuut het recht van vergaderen, het recht op informatie, privacy en meningsuiting. Ook is te lezen hoe we omgaan met orde, veiligheid en gedragsregels. De mentor besteedt aan het begin van het schooljaar aandacht aan dit statuut.

Afspraken en procedures

Winkler Prins wordt door onze leerlingen ervaren als een veilige plek. Een belangrijke reden hiervoor is dat wij een aantal duidelijke afspraken hebben omtrent respect voor de ander en voor de eigendommen die van een ander zijn.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • Respect: Doe een ander niet aan wat je zelf ook niet wilt
  • Veiligheid: Blijf van anderen en van andermans zaken af
  • Luisteren: Volg de aanwijzingen van medewerkers van de school op
  • Samen: Gedraag je binnen en buiten de school sociaal en gepast.

De afspraken voor de deelscholen zijn grotendeels gelijk, maar per locatie zijn er wel verschillen. Ze worden aan het begin van elk schooljaar besproken met en uitgedeeld aan de leerlingen. Bekijk de schoolregels in het infocentrum.

Activiteiten in je vrije tijd

Wie gaat er nu in zijn vrije tijd naar school? Bij ons zijn er heel wat leerlingen die dat doen. En nog voor hun plezier ook. Er zijn veel activiteiten waar je aan deel kunt nemen.

Heb je les op een blaas- of slagintrstrument? Dan kun je lid worden van het schoolorkest de Winkler Prins Harmonie (WPH). Het orkest bestaat al sinds 4 maart 1977 en staat onder leiding van dirigent Jack Horst. Regelmatig geeft het orkest concerten in binnen- als buitenland. De WPH speelt bewerkingen van film-, musical- en popmuziek en ook af en toe klassieke stukken. Wil je meer weten over de WPH? Kijk dan even op hun eigen website: www.wpharmonie.nl

Ga je liever bij de Djembé-groep? Ook dat kan. Verder zijn er nog veel meer activiteiten waar je aan mee kunt doen. Zeker op het gebied van kunst- en cultuur; de talentenjachten Klassiek en Populair, spreken leerlingen van Winkler Prins een flink woordje mee. Er zijn meerdere bekende Nederlanders die hun eerste sporen verdienden op het podium van Winkler Prins.

Ook op het gebied van sporttalentontwikkeling in je vrije tijd is er veel mogelijk. Klik hier voor meer informatie.

Een dag uit het leven van een brugklasser.