Informatie

lijn

Vakanties

Vakanties in 2017 en 2018
Vakanties, feest- en roostervrije dagen 2017-2018 voor leerlingen en medewerkers:

Herfstvakantie: 21 oktober 2017 t/m 29 oktober 2017
Kerstvakantie: 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie: 24 februari 2018 t/m 4 maart 2018
Paasvakantie: 31 maart 2018 t/m 2 april 2018
Meivakantie: 21 april 2018 t/m 6 mei 2018
Hemelvaart: 10 mei 2018 t/m 13 mei 2018
Pinkstervakantie: 19 mei 2018 t/m 21 mei 2018
Zomervakantie: 21 juli 2018 t/m 2 september 2018

Overige organisatiedagen voor leerlingen (leerlingen geen les, activiteiten zijn wel mogelijk)
Dinsdag 21 november 2017
Vrijdag 30 maart 2018
Donderdag 12 juli t/m vrijdag 13 juli 2018
Woensdag 18 juli t/m vrijdag 20 juli 2018

De volledige vakantieregeling is tevens in te zien via bijgaande link: Vakantieregeling 2017-2018

Ziekmeldingen

Gebruik de optie alleen voor het ziekmelden bij de eerste ziektedag.

Voor het melden van een dokter-, ziekenhuis- of tandartsbezoek kan er contact opgenomen worden met 0598-36 46 56.

Via onderstaande knop kunt u uw kind ziekmelden

Mediatheek

De mediatheek is gevestigd in twee gebouwen:

1) aan de Raadsgildenlaan 1 (RL) op de derde verdieping

2) aan de Pinksterstraat (PS) op de eerste verdieping.

Openingstijden

RL

maandag 9.00 – 14.15 uur
dinsdag 9.00 – 14.00 uur
woensdag 9.00 – 14.15 uur
donderdag 9.00 – 14.15 uur
vrijdag 9.00 – 14.15 uur

PS

maandag 08.00 – 15.00 uur
dinsdag 08.00 – 13.00 uur
woensdag 08.00 – 15.00 uur
donderdag 08.00 – 15.00 uur
vrijdag 08.00 – 13.00 uur

Tijdelijke wijzigingen in openingstijden staan bij de ingang van de mediatheek vermeld.

De mediatheek heeft een grote collectie boeken, tijdschriften, DVD’s en kranten voor alle niveaus. Je kunt er ook gebruik maken van computers. Alle informatie over de mediatheek vind je in bijgaand pdf-bestand.

Nieuw!

Download de Aura Library App.

De Aura Library app blijkt razend populair! Tienduizenden leerlingen hebben ‘m al ontdekt. Met de Aura Library app kunnen leerlingen, docenten en medewerkers Aura Online altijd en overal benaderen met hun smartphone en/of tablet. Via deze handige app krijgen ze de mogelijkheid om hun reserveringen, boete, historische en actuele uitleningen op te vragen, snel in de catalogus te zoeken en items direct te reserveren . Met een touch kunnen ze de uitleentermijn van hun geleende materialen verlengen, de nieuwste aanwinsten bekijken en via pushberichten worden zij op de hoogte gesteld als een gereserveerd item klaar ligt. Handig!

De app is te downloaden via de Playstore of App Store. Leerlingen van Winkler Prins kunnen inloggen met het nummer dat op hun leerlingenpas vermeld staat. Medewerkers van Winkler Prins kunnen met hun (magister)nummer inloggen.

Maatschappelijke stage

Vanaf 2011 nemen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs deel aan de maatschappelijke stage. Hoewel de overheid de wettelijk verplichte MaS per 2016
afschaft, gaat Winkler Prins hiermee door. We vinden dat we ook als school een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.

Op Winkler Prins worden de leerlingen in het eerste jaar voorbereid op de MaS. In leerjaar 2 is er geen MaS. In het 3e leerjaar vullen de leerlingen 30 uren MaS in hun vrije tijd in door het doen van vrijwilligerswerk. Zij leren hierdoor het belang inzien van vrijwilligerswerk als een onmisbaar onderdeel van een goed functionerende samenleving. Via de maatschappelijke stage leren ze bovendien organiseren en worden hun sociale vaardigheden verder ontwikkeld.

logo wpct-02

Winkler Prins College Tour

Winkler Prins heeft, in navolging van het tv-programma College Tour, een eigen College Tour Team opgezet. Het team bestaat grotendeels uit leerlingen en wordt begeleid door twee docenten. Het WP College Tour Team nodigt spraakmakende gasten (sporters, wetenschappers, politici, journalisten, enz.) uit voor een interview op Winkler Prins. De gasten houden geen verhaal, maar vertellen over hun werk aan de hand van vragen van leerlingen in het publiek.

Aanvankelijk was er één College Tour per jaar, voor een aantal klassen tegelijk. Sinds 2016 zijn er daarnaast ook kleinere College Tours voor één klas, of een groep leerlingen met hetzelfde profiel.

Ben jij een sporttalent of wil je dit worden?

Dan krijg je bij ons alle kansen. Winkler Prins biedt meerdere sporttalentontwikkelingsprogramma’s aan. Op dit moment geven we twee keer per week buiten de reguliere lessen om extra trainingen in voetbal, volleybal, judo en sporttalentzwemmen. We hebben bovendien een actieve zaalvoetbalcompetitie.

Als jij verder wilt komen in je sport, helpen wij je graag vooruit. Op Winkler Prins word je begeleid door een sporttalentcoördinator. Zit je op onze school en wil je meer weten? Lees dan bijgaande flyer en schrijf je hieronder in. Nog vragen? Mail dan onze sportcoördinator.

Lees hier een leuk artikel uit de media over de WP-sporttalenten.

Meld je hier aan

Digitalisering onderwijs

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Leerlingen groeien op in een digitaal tijdperk. Vanaf najaar 2015 is op Winkler Prins een belangrijke stap gezet in het digitaliseren van het digitaliseringonderwijsaanbod. Na het brugjaar en de Praktijkschool, zal met ingang van het schooljaar 2016-2017 ook in leerjaar 2 tijdens de lessen gebruik worden gemaakt van tablets. Wij zien de tablet als een hulpmiddel voor leerlingen bij het leren.  Naast de tablet blijven we tijdens de lessen nog steeds werken met de bestaande tekst- en werkboeken. In de bijlage vindt u een handleiding waarin de stappen worden beschreven die gezet moeten worden bij de bestelling van de iPad. Ook hebben we een lijst gemaakt met veel gestelde vragen en antwoorden op die vragen. Ook vindt u daar e-mailadressen voor het stellen van eventuele andere vragen.

Waarom digitaliseren?
• Recht doen aan de landelijk geformuleerde ambitie van VO scholen om, met behulp van ICT, leerlingen beter voor te bereiden op het vervolgonderwijs, het werkveld en de maatschappij
• Ons onderwijs nog meer op maat aanbieden en met meer eigentijdse methodes werken
• Beter kunnen inspelen op verschillen tussen leerlingen (differentiëren) en de leerlingen nog beter kunnen volgen in hun leervorderingen
• Lessen meer aantrekkelijk maken door meer gebruik te maken van, bij deze digitale tijd horende, activerende werkvormen.

Het is van belang te benadrukken dat wij de iPad zien als een hulpmiddel voor leerlingen bij het leren. Naast de iPad blijven we tijdens de lessen nog steeds werken met de bestaande tekstboeken en werkboeken.

Om rechtstreeks in het bestelscherm voor de iPad te komen, klikt u op deze link: https://www.vandijk.nl/webshop/composePackage/selectPackage?institute=50000233 

Een stap-voor-staphandleiding voor het bestelproces vindt u via bijgaande link.

 

Leeswijzer diatoesten

Leerlingen uit de klassen 1, 2, 3 en 4 maken aan het eind van het schooljaar een reeks toetsen. Brugklassers maken er bovendien aan het begin van het jaar ook al een aantal. Die toetsen gebruiken wij om bij te houden welke vorderingen onze leerlingen maken op bepaalde onderdelen van de (kern)vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen. Dankzij Diataal kunnen we die vorderingen ook vergelijken met landelijke gemiddelden.

Als alle toetsen zijn afgenomen, krijgt elke leerling een overzicht van de resultaten. Onderstaande leeswijzer is bedoeld om de betekenis van die resultaten duidelijk te maken.

Stichting Vrienden van de Winkler Prins

De Stichting Vrienden van de Winkler Prins wil bijdragen aan de kwaliteit van de Winkler Prins door middel van financiële steun aan individuele leerlingen en/of onderwijsactiviteiten van de Winkler Prins.

Meer informatie over de werkwijze, doel en de financiën vind je op de website van de Stichting Vrienden van de Winkler Prins.

 

 

 

 

150 jaar

Winkler Prins, een school die diep geworteld is in de Veenkoloniën, bestond in 2016 150 jaar. Exemplarisch voor onze verbondenheid met de regio is de wijze waarop we dit hebben gevierd. Niet binnen de hekken van de school, maar in en met heel Veendam.

Met en in heel Veendam
De feestcommissie werd gevormd door oud-medewerkers en tientallen vrijwilligers. Voor de organisatie en realisatie van alle programmaonderdelen werd waar mogelijk een beroep gedaan op lokale bedrijven en verenigingen. Zo organiseerden we in aanloop naar de feestweek met Golfclub de Compagnie een golftoernooi, met Bogdike culturele activiteiten en met intermediairs en opleidingen uit de regio een banenmarkt. Het Veenkoloniaal Museum richtte twee tentoonstellingen in en Operettevereniging Veendam-Wildervank bracht samen met onze leerlingen een musical voor het voetlicht. De plaatselijke horeca spande zich tot het uiterste in om de 2.500 reünisten een warm welkom te bezorgen.

Buitenlandse gasten
We nodigden docenten van buitenlandse scholen, met wie we door uitwisselingen een nauwe band hebben, uit voor een meerdaags bezoek. Naast een cultureel programma waren er workshops, waarin ze kennis uitwisselden met onze eigen medewerkers. Onze huidige leerlingen volgden, na de feestelijke kick-off van WP150 door een reïncarnatie van Anthony Winkler Prins, een programma met sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten.

Reünie
Hoogtepunt van de feestweek was de reünie, waar oud-leerlingen en -medewerkers van over de hele wereld op af kwamen. Het gevoel van verbondenheid dat velen na al die jaren nog hadden met Winkler Prins, was hartverwarmend.

Veendammer van het jaar 2016
Henk Spelde en Mia van Selling, oud-medewerkers van Winkler Prins en de drijvende krachten achter de viering van het 150-jarig bestaan, kregen voor hun inzet de eretitel “Veendammers van het jaar 2016” van de gemeente Veendam. In deze twee mensen wilde de jury van de Veendammer van het jaar-verkiezing alle andere mensen eren die zich belangeloos hebben ingezet om het jubileum tot een succes te maken.

Op www.wp150.nl staan foto’s en meer informatie over het jubileum.