Juryrapport m.b.t. Excellente School Praktijkonderwijs januari 2022