Coronanieuws

Update 27 oktober 2020

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

In aansluiting op mijn bericht van 26 oktober over de verplichte invoering van de mondkapjesplicht, informeer ik jullie vandaag, 27 oktober, over de stand van zaken. Vanochtend is er door leerlingen direct massaal gehoor gegeven aan de mondkapjesplicht. Onze medewerkers zijn hier erg blij om en waarderen de inzet van onze leerlingen enorm.

Besmettingen op Winkler Prins

Sinds het afgelopen weekend zijn bij Winkler Prins leerlingen gemeld die besmet zijn met het coronavirus. Bij twee medewerkers werd een besmetting met het coronavirus vastgesteld: een vlak voor en een tijdens de herfstvakantie. In deze gevallen hebben wij volgens het advies van de GGD gehandeld en alleen de betreffende klassen en medewerkers geïnformeerd. Ook bij nieuwe gevallen zal dat zo gaan.

Voortgang van het onderwijs

We zullen alles in het werk stellen om het onderwijs aan onze leerlingen zo normaal mogelijk te laten doorgang. We zien echter dat er in toenemende mate sprake is van uitval onder onze medewerkers. Dit heeft onder andere te maken met het gebruik van de CoronaMelder app door veel medewerkers. Zodra een medewerker dichtbij iemand is geweest die positief getest is op corona, krijgt hij of zij een melding. Bij een positieve melding handelen wij volgens het advies van de rijksoverheid. Dit betekent dat de betreffende medewerker 10 dagen in quarantaine gaat. Op dit moment komt het dus voor dat er meerdere medewerkers tegelijk afwezig zijn. Wij kunnen helaas daarom niet altijd meer zorgen voor vervanging van alle lessen.

Het spreekt voor zich dat de organisatie van het onderwijs met een beperktere inzet van medewerkers een enorme uitdaging is. De komende periode zullen wij dan ook noodgedwongen moeten kijken naar andere vormen van onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er op bepaalde dagen minder leerlingen fysiek op school aanwezig kunnen zijn. De definitieve uitwerking zal binnenkort met jullie worden gedeeld.

Tot slot

Wij attenderen jullie tevens op de informatie die gisteren is verschenen op de site van RTV Noord waarbij antwoord wordt gegeven op veel gestelde vragen over corona op school.

Deze update is opgesteld met de kennis van zaken van vandaag. Wanneer zaken veranderen, informeren wij jullie opnieuw.

met vriendelijke groet,
Ferdinand Vinke
bestuurder

20201003 update 3 oktober 2020