Coronanieuws

Update 3 juli 10.00 uur

Beste leerlingen en ouders,

Dit wordt de laatste update van dit schooljaar. De eerste keer dat we jullie informeerden over het coronavirus was op 2 maart. Sindsdien hebben we ongeveer 20 keer een update gestuurd; die kunt u hieronder lezen. Op dit moment zal niemand daar nog belangstelling voor hebben, maar wie weet is het later interessant deze updates nog eens terug te lezen.

De examenuitslag

Ondertussen zijn alle eindexamens afgerond, inclusief de resultaatverbeteringstoetsen. Het overzicht van het aantal gezakte en geslaagde kandidaten is als volgt:

Het eindresultaat is zeer goed en ik wil alle eindexamenkandidaten en hun familie feliciteren met dit geweldige resultaat. Uiteraard wil ik onze docenten en onderwijsondersteuners ook complimenteren met het resultaat. Niet alleen de leerlingen hebben hard gewerkt om dit resultaat mogelijk te maken. Hier en daar wordt gesuggereerd dat het goede resultaat van dit jaar het gevolg zou zijn van het schrappen van het CSE. Als dat al zo is, dan is dat maar ten dele waar. Onderstaand overzicht laat zien dat onze resultaten dit jaar hoog zijn maar niet veel hoger dan de afgelopen jaren.

De diplomering

Ondertussen hebben we ook vier unieke diplomeringsavonden gehad in de vorm van de drive-through rondom het stadion aan de Langeleegte. Uniek en betekenisvol. Het was fijn om onze examenkandidaten toch nog op feestelijke wijze te kunnen uitzwaaien nadat alle andere eindexamenfeestelijkheden in april en mei niet konden doorgaan. Er is veel tijd en energie gestoken in deze diplomeringen maar het was dan ook zeer de moeite waard.

Dit jaar kregen ook 29 leerlingen van de Praktijkschool voor het eerst een diploma uitgereikt. Voordat dat kon gebeuren, hebben al deze leerlingen in het bijzijn van hun ouders een eindexamengesprek gehad. Zij nemen op 1 juli afscheid van de school tijdens een barbecue. Deze leerlingen stromen hierna door na het mbo of werk. Ik wil alle geslaagde kandidaten veel succes wensen bij hun volgende stap na Winkler Prins.

En dan: zittenblijven of toch over?

De laatste paar weken zijn voor alle andere leerlingen ook nog spannend geweest. Er moest nog hard gewerkt worden om de 3e periode goed af te ronden. Na de rapportvergaderingen blijkt dat meer leerlingen dan andere jaren zijn bevorderd naar het hogere leerjaar. Dat is enerzijds het gevolg van het harde werken van de leerlingen, anderzijds hebben docenten ook rekening gehouden met de unieke periode die achter ons ligt en hebben zij leerlingen toch ook vaak het voordeel van de twijfel gegeven. Ongeveer 90 leerlingen die nog niet bevorderd konden worden, maken gebruik van de mogelijkheid deel te nemen aan de zomerschool die loopt van 2 juli t/m 10 juli. Via de zomerschool kunnen zij alsnog voor bevordering in aanmerking komen.

Inhalen achterstanden

Een deel van de leerlingen dat deelneemt aan de zomerschool doet dat om achterstanden weg te werken die zij de afgelopen periode hebben opgelopen. Wij willen proberen het komend schooljaar een uitgebreid programma op te zetten om meer leerlingen die dat nodig hebben in staat te stellen achterstanden weg te werken. De overheid heeft hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld en we hopen hiervoor in aanmerking te komen. Meer informatie volgt na de zomervakantie.

Nieuwe richtlijnen voor het voortgezet onderwijs

Op 24 juni heeft de minister-president aangegeven dat de richtlijnen voor het voortgezet onderwijs na de zomervakantie worden versoepeld. De beperking van 1½ meter geldt nog wel voor volwassenen maar niet meer voor leerlingen. Dat betekent dat we ervan uitgaan dat alle leerlingen na de zomer weer gewoon naar school kunnen gaan. Uiteraard is dit wel onder voorbehoud van hoe het virus zich de komende tijd ontwikkelt. Het virus is immers nog niet weg en er is nog geen vaccin.

We zijn wel blij dat we na de zomervakantie weer normaal kunnen beginnen. Ons onderwijs heeft de afgelopen periode een geweldige ontwikkeling doorgemaakt en we willen het goede daarvan graag meenemen naar de toekomst. Maar voortgezet onderwijs gaat in de eerste plaats vooral om het persoonlijke contact tussen leerlingen, docenten en andere medewerkers van onze school.

De enquêtes

Ongeveer twee weken geleden is jullie gevraagd om een enquête in te vullen over jullie ervaringen de afgelopen maanden. Zowel leerlingen als ouders hebben massaal gereageerd. We kregen ruim 1.000 reacties binnen. Leerlingen en ouders reageerden beiden ongeveer even veel. De inhoudelijke reacties laten zien dat er veel waardering is voor onze aanpak de afgelopen maanden. Natuurlijk zijn er ook kritische opmerkingen en daar willen we ons voordeel mee doen. Hierbij de resultaten: uitslagen enquête leerlingen en uitslagen enquête ouders.

Nieuwe deelschooldirecteur vwo

In de maand juni hebben we een sollicitatieprocedure gehouden voor een nieuwe deelschooldirecteur vwo. De nieuwe directeur voor het vwo is mevr. M(arieke) de Rooij. Mevrouw De Rooij (1981) is op dit moment teamleider van het atheneum, onderbouw, aan het Kamerlingh Onnes in Groningen. Zij is afgestudeerd aan Academie Minerva (2004) en de Rijksuniversiteit Groningen, kunstgeschiedenis (2006). De verwachting is dat mevr. De Rooij in dienst treedt per 1 oktober 2020. Wij zullen jullie later informeren over de waarneming van het directeurschap tot die tijd.

Hoe gaat het na de zomervakantie?

De informatie over de start van het schooljaar is nog niet volledig, omdat we nog niet precies weten hoe de situatie na de zomervakantie zal zijn. Daarom zullen wij jullie de laatste week van de zomervakantie opnieuw informeren over de start van het nieuwe schooljaar. De zomervakantie loopt van maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus. De school is dicht van maandag 6 juli t/m vrijdag 9 augustus.

Tot slot: fijne vakantie

Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de samenwerking gedurende deze bijzondere afgelopen periode. Ik wens iedereen een fijne vakantie en een goede gezondheid.

Met vriendelijke groeten,
Ferdinand Vinke
bestuurder

Update 19 juni 14.00 uur

Beste leerlingen en ouders,

De laatste update is al weer enige weken geleden verstuurd. Op 2 juni hebben we de schoolgebouwen weer geopend voor onderwijs op locatie. Het leek mij goed jullie bij te praten over hoe het sindsdien is gegaan en hoe we het schooljaar denken te gaan afronden.

Hoe is het gegaan sinds 2 juni?

Het was fijn onze leerlingen weer op school te mogen verwelkomen. We zien dat nagenoeg iedereen zich prima houdt aan de RIVM-regels. Er is bijna geen verzuim en er wordt hard gewerkt aan de leerstof en de toetsen. We merken ook dat deze vorm van onderwijs, waarbij een deel van de leerlingen beperkt op school kan komen terwijl de rest van de klas thuis onderwijs volgt, niet echt bevredigend is en rommelig over kan komen. Dat heeft niet te maken met de inzet van mijn collega’s. Ik kan u verzekeren dat met name onze docenten veel ballen in de lucht moeten houden met lessen op school, lessen online, zorg voor mentorleerlingen en afronding van het schooljaar. Het zou voor iedereen fijn zijn om gewoon weer naar school te kunnen gaan.

De eindspurt

Hoe dan ook, nog een week en dan zit het harde werken er voor de leerlingen op. De laatste week volgen dan de rapportvergaderingen en de gesprekken over de overgang. We hebben aangegeven dat de huidige bevorderingsnormen gelden, maar dat er rekening gehouden zal worden met de bijzondere omstandigheden die ons dit voorjaar zijn overkomen. In sommige gevallen kan de docentenvergadering adviseren een zomerschooltraject te volgen waardoor bevordering alsnog mogelijk kan zijn. Ik hoop dat zo veel mogelijk leerlingen over kunnen gaan. 

Voor de eindexamenleerlingen geldt dat er hard gewerkt wordt aan een alternatieve diplomering: de drive through diplomering in en rond het stadion van de SC Veendam. Als het allemaal lukt zullen deze feestelijke diplomeringsavonden live te volgen zijn via de website www.parkstadveendam.nl en de lokale tv. We hopen daarmee te bereiken dat onze eindexamenleerlingen op een gedenkwaardige manier onze school verlaten.

Hoe gaat het na de zomervakantie?

Aanstaande woensdag zal de rijksoverheid de nieuwe richtlijnen voor de periode na de zomervakantie bekend maken. Maatschappelijk gezien komt er steeds meer druk op het openstellen van het voortgezet onderwijs, net zoals dat in het basisonderwijs ook al is gebeurd. Zodra deze nieuwe richtlijnen bekend zijn, zullen wij kijken wat dat betekent voor de wijze waarop we ons onderwijs komend schooljaar gaan vormgeven. We wachten, met jullie, in spanning af.

Met vriendelijke groeten,

Ferdinand Vinke
Bestuurder

Update 27 mei, 09.00 uur

Beste leerlingen, geachte ouders,

Het is enige tijd geleden dat de laatste update verscheen. Ik hoop dat het goed gaat met jullie allen. Er was de afgelopen tijd niet zoveel nieuws te melden, maar nu is het tijd jullie te informeren over de heropening van onze school vanaf 2 juni.

Kabinetsbesluit heropening scholen vo

Op 19 mei jl. heeft het kabinet besloten dat de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs weer heropend worden en dat onze leerlingen, weliswaar gespreid, vanaf 2 juni weer onderwijs op school kunnen krijgen. Veel leerlingen, medewerkers en ouders hebben uitgekeken naar dit moment, want hoe goed het thuisonderwijs de afgelopen maanden ook is gegaan, het is fijn elkaar weer te kunnen ontmoeten op een ander manier dan via een beeldscherm. Met dit besluit komt er enerzijds een eind aan een periode van 11 weken waarin de scholen nagenoeg leeg waren en het onderwijs in een razend tempo veranderde in onderwijs op afstand. Dat we die transitie zo snel konden realiseren is een geweldige prestatie. Anderzijds is duidelijk dat we niet terug kunnen gaan naar het normaal van voor 15 maart.

Heropening scholen: wat is haalbaar?

Het spreekt voor zich dat de inrichting en organisatie van de anderhalvemeterschool een enorme uitdaging is. In de meeste gevallen zal per dag ongeveer een kwart tot een derde van de leerlingen op school onderwijs kunnen volgen en dan ook nog maar voor een beperkt deel van de dag. De RIVM-richtlijnen betekenen dus dat leerlingen maar beperkt op school kunnen zijn en dat daardoor  onderwijs op school en onderwijs op afstand gecombineerd blijven worden. De heropening van de scholen, onder de voorwaarden die het kabinet stelt, biedt een kans om op weg naar de zomervakantie ervaring op te doen en ons voor te bereiden op de anderhalvemeterschool. De kans is groot dat er na de zomervakantie nog sprake zal zijn van beperkingen die maken dat het onderwijs verre van normaal zal zijn.

Onderwijsprogramma tot aan de zomervakantie

Tot aan de zomervakantie bestaat het onderwijsaanbod uit de volgende onderdelen:

Thuisonderwijs/online lessen
De heropening van de school betekent niet dat het thuisonderwijs/online lessen stoppen. Het nieuwe onderwijsaanbod op school komt dus niet in de plaats van het thuisonderwijs maar is een aanvulling hierop.

Daarnaast vinden de volgende activiteiten plaats op school:

 • Mentorlessen: er worden voor alle leerlingen mentorlessen aangeboden met daarin ruimte voor ontmoeting tussen leerlingen onderling en leerlingen met mentoren/docenten. Er is dan ook aandacht voor hoe het met iedereen gaat en hoe iedereen de afgelopen periode heeft ervaren.
 • Vakbegeleiding: daarnaast wordt gekeken of leerlingen achterstanden hebben opgelopen en hoe we deze kunnen inhalen zodat leerlingen een goede kans houden op bevordering naar het volgende leerjaar.
 • Toetsen: voor een aantal vakken moeten nog toetsen of practica worden afgenomen. Voor zover dat niet online kan, worden deze toetsen op school afgenomen.
 • Praktijklessen: indien mogelijk wordt een aantal praktijklessen ingeroosterd, zoals techniek, handvaardigheid, LO, e.d.

De uitwerking binnen de diverse deelscholen kan verschillen. Zo zal de focus binnen de deelschool kader/basis vooral liggen op de praktijklessen.

Meer informatie over het programma per deelschool voor de komende periode zal deze week vanuit de betreffende deelschool met jullie gecommuniceerd worden.

Deze periode loopt in principe t/m vrijdag 26 juni. De week daarna is nodig voor de rapportbesprekingen en gesprekken met ouders en leerlingen over de overgang, afronding schooljaar, inleveren boeken, e.d.

Zaken om rekening mee te houden

De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Het complete overzicht van RIVM-richtlijnen en het voorlopige protocol voor de opstart van het voortgezet onderwijs vindt u hier. Een paar belangrijke zaken uit dit protocol:

 • Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling en voor leerlingen onderling. 
 • We wassen onze handen meerdere keren per dag goed, ten minste 20 seconden. Dat geldt in ieder geval bij binnenkomst van het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na wc-bezoek. 
 • We schudden geen handen.
 • We hoesten en niezen in onze elleboog.
 • We zitten niet aan ons gezicht.

Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij: 

 • Neusverkoudheid;
 • Hoesten;
 • Moeilijk ademen/benauwdheid;
 • Koorts boven 38°C;
 • Een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft;
 • Een personeelslid/leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.

Vanaf 1 juni kan iedereen die zich wil laten testen op corona zelf rechtstreeks contact opnemen met de GGD Groningen.

Handhaving buiten de school

Buiten de school geldt ook de anderhalvemeterrichtlijn. Zodra de lessen op school zijn afgelopen, verlaten leerlingen de omgeving van de school. Politie en handhavers van de gemeente hebben aangegeven dat zij hier streng op zullen toezien. Leerlingen die zich hier niet aan houden, lopen grote kans beboet te worden!

Vervoer van en naar school

Voor de meeste van onze leerlingen zal het geen probleem zijn op de fiets naar school te komen. Eventueel worden ze gebracht door ouders. Vanaf 2 juni geldt voor het OV de normale dienstregeling maar alleen voor noodzakelijke reizen. Het is de bedoeling dat leerlingen zo weinig mogelijk gebruik maken van het openbaar vervoer, maar het is de vraag of in onze regio het OV vol zal zitten. Leerlingen die verder dan 8 km. van school wonen, die niet met de fiets, het OV of door ouders gebracht naar school kunnen komen, kunnen contact opnemen met de deelschooldirecteur.

Bevordering

In de vorige update heb ik al aangegeven hoe we willen omgaan met de bevordering naar het komend leerjaar. We gaan ervan uit dat het voor leerlingen voor alle vakken mogelijk zou moeten zijn om een 3e rapportcijfer en daarmee ook een eindcijfer te behalen. Er zullen waarschijnlijk minder toetsen kunnen worden afgenomen, meer praktische opdrachten en werkstukken worden gemaakt. We vragen aan docenten om bij de toetsing en het bepalen van het 3e rapportcijfer en het overgangscijfer rekening te houden met de bijzondere omstandigheden van de laatste periode die het leven van ons allen, en zeker van onze leerlingen, op de kop hebben gezet. In de bevorderingsvergadering van lesgevende docenten is er ruimte om via de bespreekmarge maatwerk te verrichten naar leerlingen. We kiezen niet voor een generaal pardon waarbij alle leerlingen overgaan. Niet iedere leerling is gebaat bij overgang.

Zomerschool

De lenteschool is door ons de afgelopen jaren succesvol ingezet ter bestrijding van het zittenblijven. Eerder informeerde ik jullie al dat deze lenteschool dit jaar niet kon doorgaan. We zijn nu van plan een zomerschool op te zetten waarbij potentiële zittenblijvers de kans krijgen achterstanden weg te werken waardoor bevordering naar het hogere leerjaar alsnog mogelijk wordt. De selectie voor deze zomerschool ligt bij de deelschooldirecteur die zich hierbij laat adviseren door de vergadering van lesgevende docenten. De zomerschool zal dit jaar plaatsvinden van donderdag 2 juli t/m vrijdag 10 juli.

Indien er nog voldoende ruimte is in de zomerschool, bestaat de mogelijkheid dat de zomerschool ook open staat voor leerlingen die wel bevorderd zijn, maar die nog willen/moeten werken aan het inhalen van leerachterstanden. Meer informatie hierover volgt.

Eindexamenkandidaten: uitslag en diplomering

De officiële datum waarop de uitslag voor de eindexamenkandidaten bekend wordt, is donderdag 4 juni. Alle eindexamenkandidaten worden in de middag door de mentoren gebeld. Voor nog niet geslaagde leerlingen bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van resultaatverbeteringstoetsen. Binnen de deelscholen worden plannen ontwikkeld voor een alternatieve anderhalvemeterdiplomering. We hopen dat het ons zal lukken er alsnog een feestelijke gelegenheid van te maken voor onze geslaagde leerlingen. Meer informatie hierover volgt later.

Tot slot

Deze update is opgesteld met de kennis van zaken van vandaag. Wanneer zaken veranderen, informeren wij jullie opnieuw. Houd ook het mailverkeer en de website goed in de gaten voor aanvullende informatie. We hopen met ieders hulp op deze wijze het schooljaar goed te kunnen afsluiten.

Ik wil opnieuw iedereen bedanken voor de vele vriendelijke berichten die wij mogen ontvangen. Wij voelen ons gesterkt door deze positieve reacties. En aan onze leerlingen wil ik graag zeggen dat jullie het de afgelopen periode geweldig hebben gedaan. We zien er naar uit jullie weer op school te kunnen zien. Nog even doorzetten en dan kunnen we dit bijzondere schooljaar samen afsluiten.

Met vriendelijke groeten,
mede namens het MT

Ferdinand Vinke
Bestuurder

Update 1 mei, 10.00 uur

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Wij hopen dat jullie allen hebben kunnen genieten van de welverdiende meivakantie en dat iedereen gezond is gebleven.Met dit bericht wil ik jullie informeren over een aantal zaken die voor de komende weken van belang zijn.

Scholen voor voortgezet onderwijs gaan weer open op dinsdag 2 juni

Tijdens de persconferentie op 21 april heeft de regering aangegeven dat de scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 1 juni weer opengaan. Nu is 1 juni 2e Pinksterdag dus wordt het dinsdag 2 juni. Deze datum kan veranderen, afhankelijk van het onderzoek dat loopt naar schoolgaande kinderen in Scandinavië en het basisonderwijs dat in Nederland vanaf 11 mei weer open gaat. Verder is de ontwikkeling van het reproductiegetal van groot belang (= het aantal mensen dat iemand met corona gemiddeld kan besmetten). Als deze waarde groter wordt dan 1, is de kans groot dat er weer strengere maatregelen komen en 2 juni niet doorgaat.

Richtlijnen en gedragsregels omtrent het coronavirus

Binnenkort komt er een protocol beschikbaar met richtlijnen en gedragsregels omtrent het coronavirus op scholen. Uitgangspunt zijn de RIVM-gedragsregels waarbij voor alle relaties (leerling-leerling, leerling-medewerker, medewerker-medewerker) binnen en buiten de school de anderhalvemeterafstandsregel geldt. In dit protocol wordt ook aandacht geschonken aan de beroepsgerichte programma’s bij de deelscholen kader/basis en praktijkonderwijs. Zodra het protocol er is, stellen we dit beschikbaar.

Wat gebeurt er in de periode 4 mei – 2 juni?

Alle leerlingen volgen tussen 4 mei – 2 juni het afstandsonderwijs volgens het rooster. Dinsdag 5 mei is een nationale feestdag. De school is dan gesloten en iedereen is dan vrij.

De school is tussen 4 mei – 2 juni open voor een aantal specifieke doelgroepen:

 • Eindexamenleerlingen die onderdelen van het SE moeten afronden volgens het voor de vakantie uitgedeelde rooster. Hierbij horen ook de uitstroomleerlingen van de Praktijkschool die hun examendossier nog moeten afronden.
 • Leerlingen in kwetsbare of onveilige posities: de inventarisatie en aanmelding hiervan verloopt via de lijnen van onze ondersteuningsstructuur. Deze opvang was voor de vakantie reeds gestart op de locatie Parallelweg. Plaatsing gebeurt via de directeur leerlingbegeleiding i.o.m. de deelschooldirecteuren
 • Leerlingen van ouders in vitale beroepen. Deze opvang was tot op heden nog niet gestart. Er komen steeds meer leerlingen in beeld die hiervan gebruik willen maken. Aanmelding gebeurt via de mentor en deelschooldirecteur. Afhankelijk van de vraag, wordt de locatie bepaald. Meer informatie over deze doelgroep

Wat kunnen we verwachten van de periode 2 juni tot de laatste schooldag?

Wanneer we op 2 juni weer onderwijs op school kunnen verzorgen, is het maar de vraag hoe effectief de periode tot aan de zomervakantie zal zijn. Redenen hiervoor zijn:

 • In deze beginfase zal de aandacht meer uit moeten gaan naar het bespreken met leerlingen wat er is gebeurd, hoe het met ze is, wat er nog aan staat te komen dan naar het inhalen van de leerstof.
 • Sommige leerlingen kunnen vanwege hun gezondheid of zorg vanuit ouders niet op school komen.
 • Sommige medewerkers kunnen vanwege hun gezondheid of omdat ze tot een risicogroep behoren niet naar school komen.
 • We zullen moeten gaan werken met halve of nog kleinere klassen.
 • De periode tot aan de zomervakantie is kort.

Tot aan de zomer is afstandsonderwijs de rode draad voor leerlingen en medewerkers

Vanwege de hierboven genoemde redenen is het afstandsonderwijs waarmee we in maart zijn begonnen de rode draad voor allen wanneer het gaat om de voortgang van de leerstof en de te behalen leerdoelen. Onderwijs op school is fijn als het lukt maar de tijd die leerlingen vanaf 2 juni tot aan de zomervakantie nog op school kunnen doorbrengen geeft te weinig garantie op een goede voortgang van het onderwijs.

Hoe zit het met leerachterstanden en de zomervakantie?

Onlangs bracht de Onderwijsraad een advies uit over het laten inhalen van opgelopen achterstanden bij leerlingen. Dat zou dan kunnen via een ingekorte zomervakantie. Het advies kan nog niet rekenen op veel draagvlak. De minister moet nog een reactie hierop formuleren maar voor zover ik kan inschatten gaat de zomervakantie door volgens planning, inclusief de landelijke vakantiespreiding. Let wel: dit is een inschatting!

Of leerlingen achterstanden oplopen is overigens maar de vraag. Het afstandsonderwijs zorgt voor voortgang, er is veel maatwerk voor leerlingen dankzij de grote inzet van docenten, leerlingen en ouders, sommige leerlingen komen meer tot bloei in de relatieve rust buiten school. Zorgen zijn er met name voor de leerlingen in kwetsbare posities. We gaan daar de komende tijd meer op inzetten. Verder laat onderzoek onder leerlingen die langdurig niet naar school konden als gevolg van natuurrampen als de orkaan Katrina in New Orleans (2006) en de aardbevingen in Christchurch (2011) de verrassende uitkomst zien dat de onderwijskwaliteit er niet onder had geleden. Uiteraard moet het niet te lang duren.

Hoe gaan we om met de bevordering van leerlingen in dit bijzondere jaar?

In september 2019 heb ik de bevorderingsnormen voor dit schooljaar vastgesteld na instemming van de MR. Deze zijn daarmee het kader voor de bevordering van leerlingen naar de volgende klas. Het is mogelijk deze normen aan te passen maar het kost tijd om deze te herformuleren, te bespreken en af te stemmen met secties, deelscholen, MT en MR. We (= het MT) denken dat de tijd daarvoor ontbreekt.

We denken ook dat het niet nodig is. We gaan ervan uit dat het voor leerlingen voor alle vakken mogelijk zou moeten zijn om een 3e rapportcijfer en daarmee ook een eindcijfer te behalen. Er zullen waarschijnlijk minder toetsen kunnen worden afgenomen, meer praktische opdrachten en werkstukken worden gemaakt. We vragen aan docenten om bij de toetsing en het bepalen van het 3e rapportcijfer rekening te houden met de bijzondere omstandigheden van de laatste periode die het leven van ons allen, en zeker van onze leerlingen, op de kop hebben gezet. In de bevorderingsvergadering van lesgevende docenten is er ruimte om via de bespreekmarge maatwerk te verrichten naar leerlingen. We kiezen niet voor een generaal pardon waarbij alle leerlingen overgaan. Niet iedere leerling is gebaat bij een overgang.

Werkweken, excursies en internationaliseringsactiviteiten

Zoals bekend hebben we in maart alle werkweken, excursies en internationaliseringsactiviteiten geannuleerd. De door ouders betaalde bijdragen zijn daarna door ons terugbetaald.

Ondertussen wordt duidelijk dat ook het komend schooljaar, in ieder geval de eerste periode, het coronavirus bepalend zal zijn voor het onderwijsprogramma en alle activiteiten daar omheen. Vandaar dat het besluit is genomen dat alle werkweken, excursies en internationaliseringsactiviteiten die nog niet waren geannuleerd nu alsnog geannuleerd worden. Dat betekent dat de mavo-reis naar Berlijn en de vwo-reis naar Rome het komend schooljaar niet doorgaan. Ouders die voor deze reizen geld aan de school hebben overgemaakt, ontvangen dit bedrag binnenkort terug op hun bankrekening. De annulering geldt vooralsnog niet voor de reis naar Kelowna.

Tot slot

Het is toch weer een lang bericht geworden, opgesteld met de kennis van nu. Ik hoop dat het allemaal relevante informatie is en dat jullie daarmee goed geïnformeerd van start kunnen gaan volgende week. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Tot slot wens ik jullie nog een goed weekend en veel succes de komende periode.

Met vriendelijke groeten,

Mede namens het MT,

Ferdinand Vinke
bestuurder

Update 17 april, 16.00 uur

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen

Vlak voor aanvang van onze meivakantie wil ik jullie graag informeren over de gang van zaken deze week en wat er de komende weken te gebeuren staat.

Eind februari gingen we na de voorjaarsvakantie weer naar school, niet wetende dat onze wereld in amper twee maanden tijd zo fundamenteel zou veranderen. Hetzelfde geldt voor ons onderwijs. Er zijn geweldige stappen gezet, maar we beginnen het persoonlijke contact steeds meer te missen.

Alle leerlingen bij de les

Een paar weken geleden schreef ik dat het gedrag van een aantal leerlingen tijdens de digitale lessen niet in orde was. Ik kan nu berichten dat dat probleem grotendeels is opgelost. De lessen verlopen over het algemeen goed, de leerlingen zijn aanwezig en nemen actief deel, wangedrag komt niet veel meer voor. In het geval het niet goed gaat met een leerling wordt er door medewerkers al snel contact gelegd met het thuisfront en blijkt dat in gezamenlijkheid zaken bijgestuurd kunnen worden. Ik wil iedereen daarvoor een compliment maken: leerlingen, ouders en medewerkers.

Maatwerk

Naast de digitale lessen en het lesrooster zoals dat in Magister staat, blijkt dat er ook veel en intensief een-op-een contact tussen medewerkers van de school en leerling/ouder is wanneer er vragen zijn of aanvullende hulp nodig is. Dat blijkt erg goed te werken, al betekent het wel dat menig docent pas laat in de avond en in het weekend de computer kan afsluiten. Ondertussen adviseren wij onze medewerkers ook om de balans tussen werk en privé te bewaken en dat niet elke vraag direct beantwoord hoeft te worden. Ik denk dat het goed is dat dit individuele contact mogelijk blijft want veel leerlingen en ouders hebben daar veel baat bij.

Opvang kwetsbare leerlingen

De afgelopen weken hebben wij nauwgezet geïnventariseerd hoe het onze leerlingen vergaat en voor welke leerlingen een vorm van opvang op school nodig is. Sinds deze week is er op onze locatie aan de Parallelweg opvang gestart voor een beperkte groep leerlingen in kwetsbare posities die hier baat kunnen bij hebben. Leerlingen komen hiervoor in beeld wanneer docenten of ondersteuningscoördinatoren inschatten dat de opvang nodig is. De eerste ervaringen van de betreffende leerlingen en docenten zijn positief, al wordt heel snel duidelijk dat de anderhalve meter afstand op school best ingewikkeld is.

Opvang leerlingen van ouders in vitale beroepen

Tot nu toe was er nagenoeg geen vraag voor opvang van leerlingen van ouders in vitale beroepen. Volgende week dinsdag geeft de regering een persconferentie waarbij duidelijk zal worden of en zo ja op welke wijze het onderwijs na de meivakantie weer kan opstarten. We zullen daarna bekijken of we ook opvang voor deze leerlingen gaan organiseren. Wellicht is dat niet nodig in het geval het onderwijs weer gaat opstarten.

Voortgang SE: eindexamenklassen

Vorige week informeerde ik jullie over de afronding van dit schooljaar voor de eindexamenleerlingen. Zoals bekend vervalt het Centraal Examen (CE) en zijn de eindcijfers van het Schoolexamen (SE) bepalend voor zakken dan wel slagen. Hierbij mag de school het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aanpassen indien de Coronaproblemen daartoe aanleiding geven. Hiervoor is wel instemming van Medezeggenschapsraad (MR) nodig.  De afgelopen week zijn de PTA’s die aangepast moeten worden geïnventariseerd. Afgelopen dinsdag heb ik daarover met de MR overleg gevoerd. De MR heeft vervolgens ingestemd met de aanpassingen, die daarmee dan ook definitief zijn. De aangepaste PTA’s worden vanuit de deelschool verspreid onder de betreffende leerlingen, inclusief een rooster voor de afname van die onderdelen die op school getoetst moeten worden, uiteraard met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Deze toetsen worden na de meivakantie, maar voor 4 juni (einde SE-periode) afgenomen. Onafhankelijk van de uitkomst van de persconferentie gaan deze toetsen door, tenzij Nederland in volledige lockdown zou gaan, maar dat is niet mijn verwachting.

Voortgang SE: niet-eindexamenklassen

Ondertussen wordt duidelijk dat ook de PTA’s van de niet-examenklassen (bijv. M3, H3, V3, H4, V4, V5, KB3) niet kunnen verlopen zoals was gepland. Ook in dit geval heeft de minister voor het voortgezet onderwijs de scholen ruimte gegeven aanpassingen door te voeren bij deze PTA’s. Hiervoor geldt dezelfde procedure als bij de eindexamenklassen: inventariseren en instemming vragen aan de MR. In een aantal gevallen zijn deze aanpassingen al noodzakelijkerwijs doorgevoerd. Het totaaloverzicht van deze inventarisatie wordt na de meivakantie aan jullie toegezonden vanuit de deelscholen.

Voortgang 3e en eindrapport

Tot slot speelt natuurlijk ook de vraag hoe het 3e trimester er voor de overige leerlingen (die geen PTA hebben, klassen 1 + 2, soms ook 3) eruit komt te zien. Daarbij is ook de vraag van belang op welke wijze het 3e rapportcijfer en de eindcijfers tot stand gaan komen. Dit eindrapport is immers van belang voor de overgang. Momenteel wordt hierover op landelijk niveau nagedacht en moet er de komende maand meer duidelijkheid. Het mag duidelijk zijn dat leerlingen niet de dupe kunnen worden van de huidige situatie waarin ons onderwijs moeten worden vormgegeven. Anderzijds is niet ieder leerling gebaat bij een onvoorwaardelijke overgang. Zodra hierover meer richtlijnen komen, informeer ik jullie. Mogelijke aanpassingen in de bevorderingsnormen stemmen wij uiteraard af met de MR.

Wanneer gaan we weer naar school?

Hierboven heb ik al een aantal keren geschreven over de persconferentie van volgende week dinsdag. Net als jullie zijn wij benieuwd naar de besluiten van de regering, of het onderwijs na de meivakantie weer wordt opgestart en zo ja, hoe dat er dan uit zal zien. Het lijkt vrij zeker dat als we na de meivakantie de school weer gaan opstarten, dat vast niet zal betekenen dat alle leerlingen de hele dag volgens rooster de lessen kunnen volgen. We krijgen dan zeer waarschijnlijk te maken met een gefaseerde opstart van de school met beperkte groepen leerlingen, vanwege de RIVM-richtlijnen. De combinatie met het huidige thuisonderwijs ligt dan voor de hand. En wie weet wordt de periode waarin de scholen gesloten zijn verlengd en gaan we na de meivakantie gewoon verder met het onderwijs zoals we dat de laatste weken hebben verzorgd.

Samen met jullie wachten wij de berichtgeving volgende week met spanning af. We zullen daarna gaan bekijken welke ruimte de regering geeft voor de opening van de scholen. In het geval wij de school weer kunnen opstarten na de meivakantie zullen wij daarvoor een plan maken en jullie daarover nog voor het einde van de meivakantie informeren.

En dan: de meivakantie

Ooit, een jaar geleden, stemde de MR van onze school in met de vakantieregeling 2019-2020. Om versnippering in het schooljaar te voorkomen proberen wij altijd een meivakantie van 2 weken te creëren. Ondertussen heeft het begrip ‘vakantie’ een compleet andere betekenis gekregen. Daar waar velen van ons in de meivakantie er lekker op uit konden gaan, zijn de mogelijkheden daarvoor nu vrij beperkt. Hoe dan ook, deze vakantie staat gepland en gaat gewoon door, zodat iedereen ook even kan bijkomen van deze intensieve afgelopen 2 maanden. Onze school gaat deze 2 weken dan ook digitaal  dicht. Uiteraard zijn wij wel bereikbaar in geval van dringende vragen.

Ik hoop dat iedereen, leerlingen, medewerkers en ouders de komende 2 weken even afstand kunnen nemen om tijd te nemen voor andere zaken dan de school. We weten niet wat de periode na de meivakantie ons zal brengen. Het is wel duidelijk dat het vast opnieuw een intensieve periode zal worden, waarbij we nog veel met elkaar zullen communiceren over hoe ons onderwijsproces eruit komt te zien. Wanneer ik terugkijk op de afgelopen periode heb ik er alle vertrouwen in dat we ook de komende periode goede oplossingen zullen vinden en dat we daar samen goed uit zullen komen.

Ik wil jullie allemaal bedanken voor de goede samenwerking en wens jullie iedereen een fijne vakantie en vooral een goede gezondheid toe.

Namens het MT,

Met vriendelijke groet,
Ferdinand Vinke
Bestuurder

Update 10 april, 14.00 uur

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen

Het is bijzonder hoe snel de uitzonderlijke omstandigheden toch beginnen te wennen. Langzamerhand veranderen nieuwe werkwijzen en communicatiekanalen in herkenbare patronen. Er is in een maand heel veel gebeurd. Toch kijken we allemaal uit naar het moment waarop we de school weer kunnen opstarten. Het digitale thuisonderwijs biedt ongekende kansen, nu en in de toekomst, maar het is geen vervanging voor het persoonlijke contact tussen medewerker, leerlingen en ouders. Maar goed, de opdracht is: ‘houd vol’ en dat moeten we dan ook maar doen. Ik stuur jullie deze update met een aantal interessante wetenswaardigheden die deze week bekend werden.

Voortgang examens: bekendmaking nieuwe slaag-zakregeling

Zoals jullie al weten komt het centraal examen (CE) dit schooljaar te vervallen. Het ministerie van OCW heeft op 8 april nadere informatie over de nieuwe slaag-zakregeling bekendgemaakt. Voor onze examenleerlingen betekent dit op hoofdlijnen het volgende:

 • Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het schoolexamen.
 • De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt.
 • Omdat er dit jaar geen centraal examen en herkansingen zijn, komen er resultaatverbeteringstoetsen. Deze toetsen worden door de scholen gemaakt en gaan over de lesstof van het schoolexamen van een vak. Deze toetsen tellen voor 50 procent mee voor het eindcijfer, tenzij het resultaat lager is dan het schoolexamen. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde schoolexamen. Op die manier kunnen leerlingen hun cijfers op de schoolexamens ophalen. De resultaatverbeteringstoetsen worden vanaf 4 juni afgenomen.
 • Deze aanpassingen zijn in het voordeel van onze leerlingen. Het aantal resultaatsverbeteringstoetsen is één meer dan in een regulier examenjaar. De resultaatsverbeteringstoetsen kunnen alleen maar leiden tot een hoger cijfer.
 • Bepalingen over de rekentoets gelden dit jaar niet.
 • Op 4 juni wordt de officiële examenuitslag bekendgemaakt. Dat is dus de uiterlijke dag dat je hoort of je bent geslaagd, gezakt of nog resultaatverbeteringstoetsen kunt doen.

Voor de volledige informatie over de nieuwe slaag-zakregeling verwijs ik naar de Kamerbrief slaag-zakregeling en het Servicedocument vo-examens. Beide documenten staan op onze Downloads-pagina onder het kopje ‘Achtergrondinformatie coronamaatregelen’

De verdere afwikkeling en planning van de schoolexamens tot aan 4 juni wordt verder via de eigen deelschool gecommuniceerd.

Wij denken dat de minister het met deze regeling mogelijk heeft gemaakt dat leerlingen dit jaar het eindexamen op een verantwoorde en zorgvuldige wijze kunnen afronden.

Onderwijs op afstand

De afgelopen weken hebben we geweldige stappen gezet in het organiseren van ons afstandsonderwijs. Er wordt volop en serieus gewerkt door leerlingen, medewerkers en ouders. We begrijpen dat deze uitzonderlijke situatie veel van ons allen vraagt. Vanuit het Ministerie van OCW is daarom een overzicht gemaakt van een aantal belangrijke websites die ondersteuning kunnen bieden bij het onderwijs op afstand.

Lenteschool

In de meivakantie en enkele zaterdagen daarna stond de Lenteschool gepland. Tijdens de lenteschool kunnen gemotiveerde leerlingen opgelopen achterstanden in één of twee vakken wegwerken, om zo een grotere kans te hebben om te worden bevorderd. Nu de school in ieder geval tot en met de meivakantie is gesloten, vervalt ook de mogelijkheid voor het organiseren van de Lenteschool. Daarvoor in de plaats, willen wij de komende periode bekijken of het mogelijk is om een Zomerschool te organiseren. Vanzelfsprekend zal dit afhankelijk zijn van de situatie op dat moment. Ook kunnen we nog niet precies aangeven hoe de Zomerschool precies vorm zal krijgen. Zodra er meer bekend is, zullen wij jullie dit laten weten.

Tips van de GGD over het gezinsleven tijdens het coronavirus

De GGD Groningen heeft een brochure samengesteld met als thema ‘Het gezinsleven tijdens het Coronavirus’. De brochure bevat praktische handvatten, adviezen en tips. Op de website vind je nog andere folders met praktische tips.

We staan voor een lang vrij weekend waarin we allemaal onze rust even mogen pakken. Dat geldt voor jullie als ouders en leerlingen maar zeker ook voor alle medewerkers van Winkler Prins. Ik wens jullie allen fijne Paasdagen. Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Namens het MT,
Met vriendelijke groet,

Ferdinand Vinke, bestuurder

Nieuwsbericht 7 april 16.00 uur

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Afgelopen vrijdag mailde ik jullie een update waarin ik onder andere melding maakte van de niet altijd serieuze houding van een deel van onze leerlingen bij het digitale onderwijs op afstand. Ik heb daarna een aantal reacties gehad die over het algemeen positief waren. Gisteren heeft de  lokale media hier ook aandacht aan geschonken. In een enkel geval werd er een verkeerd beeld geschetst alsof het om heel veel leerlingen van Winkler Prins zou gaan en dat is natuurlijk niet zo gesteld in de update. Dat beeld is ondertussen rechtgetrokken.

Van goed naar beter

Vanmorgen in de vergadering van het managementteam is geconstateerd dat er sinds vrijdag veel verbetering is waar te nemen bij de houding van die leerlingen die het thuisonderwijs voorheen minder serieus namen. Dat heeft te maken met onze boodschap van afgelopen vrijdag, de inzet van ouders, de wijze waarop de leerlingen de boodschap hebben opgepakt  en ook de wijze waarop docenten samen lessen verzorgen, leerlingen bellen als ze niet aanwezig zijn. Kortom: we gaan van goed naar beter en dat was de bedoeling. Dank ook aan iedereen voor deze samenwerking.

Gedragscode digitaal onderwijs

Zoals afgesproken is de afgelopen dagen een gedragscode voor digitaal onderwijs opgesteld. De gedragscode is eenvoudig van opzet en voor iedere leerling goed te volgen. Wanneer iedere leerling deze code volgt, zou alles goed moeten komen.

Bekijk de gedragscode

Digitale problemen

Verder is er een stroomschema ‘Digitaal probleem’ toegevoegd. Dit schema kan behulpzaam zijn wanneer een leerling een ICT-hulpvraag heeft, bijvoorbeeld Wachtwoord vergeten of Hoe kom ik in Magister. We hopen dat we het hiermee ook makkelijker maken om de route naar een oplossing voor diverse ICT-vraagstukken te vinden.

Bekijk het stroomschema

Mede namens de leden van het managementteam,
Met vriendelijke groeten,

Ferdinand Vinke

Update coronavirus 3 april 16.00 uur

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Wij kijken in deze update even terug naar hoe de afgelopen week het thuisonderwijs is gegaan.

Feedback

We hebben van ouders en leerlingen hierover veel feedback gekregen. Daar hebben we ook om gevraagd en wij zijn er dan ook blij mee. Er is veel waardering voor de manier waarop onze medewerkers zich inspannen het thuisonderwijs vorm te geven. Het is nog niet perfect, maar er worden flinke stappen gezet. Er zijn vele mooie voorbeelden van digitale lessen, instructiefilms, een-op-een begeleiding van leerlingen door docenten, etc. Maar niet overal loopt het soepel. Niet iedere docent is direct expert in het aanbieden van digitaal onderwijs maar we zien wel dat alle docenten kans zien dagelijks verbeterstappen te zetten. Uit jullie feedback blijkt ook wel het begrip en de waardering voor hun inspanningen.

Gedragscode digitaal onderwijs in de maak

Het grootste deel van onze leerlingen neemt het schoolwerk en de digitale lessen serieus en zorgt dat zij goed bij blijven met het werk. Toch zien wij ook dat te veel leerlingen de zaak niet serieus nemen. Zij vertonen dan baldadig of no-show gedrag tijdens de digitale lessen, gedragen zich onbeschoft naar medeleerlingen en docenten, melden zich niet tijdens de lessen, liggen in bed, gooien andere leerlingen uit de les, boeren luid en verstoren de les op ander manieren. Huiswerk wordt soms niet ingeleverd. Een deel van de leerlingen heeft de indruk dat het vakantie is en dat de digitale contactmomenten vooral voor hun plezier zijn.

Ondertussen wordt er een aantal organisatorische maatregelen genomen waardoor dit probleem zich minder zal gaan voordoen. Ook wordt er meer digitaal toezicht gehouden en worden individuele leerlingen en ouders benaderd wanneer het gedrag van een leerling niet door de beugel kan. In de loop van de volgende week komt er een gedragscode die geldt voor iedereen die onderdeel is van een digitaal contactmoment.

3e trimester en eindcijfers

Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke wijze de cijfers voor het 3e trimester en de eindcijfers van dit schooljaar tot stand gaan komen. In een bijzonder jaar als dit willen we coulant omgaan met het vraagstuk wanneer een leerling overgaat of blijft zitten. Echter, wanneer een leerling zich de komende periode willens en wetens niet serieus inspant voor school en de wijze waarop wij het onderwijs proberen vorm te geven en het opgegeven werk niet maakt, wordt het voor ons aan het einde van dit schooljaar moeilijker die leerling het voordeel van de twijfel te geven.

Wat ik daarmee eigenlijk wil zeggen, is dat de huidige omstandigheden voor leerlingen geen excuus zijn om school niet serieus te nemen.

Wellicht komt deze boodschap harder over dan bedoeld. Toch denken we dat het in deze fase goed is om deze boodschap nu helder met elkaar te delen. Een vraag aan alle ouders is om dit met uw kind te bespreken en indien mogelijk af en toe toch eens over de schouder mee te kijken.

Geen rapport

Normaal gesproken zouden de leerlingen rondom dit tijdstip een rapport ontvangen. Door de huidige omstandigheden zal er geen fysiek rapport opgestuurd worden, maar vragen wij u om de voortgang van uw zoon/dochter via Magister te monitoren.

Momenteel bestaan er veel vragen over de overgang van leerlingen naar het volgende schooljaar. Hiervoor volgen wij de ontwikkelingen vanuit het ministerie op de voet en wij zullen u spoedig informeren wanneer hierover meer duidelijkheid bestaat.

Digitale veiligheid

Het advies aan alle leerlingen en medewerkers is om de komende tijd extra te letten op phishing mails. Klik niet op een link die je niet vertrouwt en laat pas persoonlijke gegevens achter als je zeker weet dat het verzoek en het internetadres klopt. Neem bij twijfel contact op met onze ICT Helpdesk via tel. 06 155 52 330.

Vertrek mevr. De Jong / invulling directeurschap vwo

Onze zeer gewaardeerde collega mevr. A. de Jong, directeur vwo, heeft eind januari aangegeven dat zij per 1 mei haar werkzaamheden wil gaan voortzetten op een andere VO-school dichter bij haar woonplaats. Wij vinden het jammer dat mevr. De Jong onze school gaat verlaten. Zij heeft vele jaren lang een prominente en betekenisvolle rol binnen Winkler Prins gespeeld, in diverse functies. Daarmee heeft zij, onbedoeld, de lat hoog gelegd voor haar opvolger. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor alles wat zij al die jaren voor de school en de leerlingen heeft betekend. Wij wensen haar veel succes bij haar nieuwe werkgever.

Ondertussen is het besluit genomen dat we op zoek gaan naar een opvolger. Omdat het gegeven de omstandigheden en de planning in het schooljaar geen goed moment is om deze zoektocht nu te starten, is besloten hiermee na de zomervakantie te beginnen. De verwachting is dat er dan met ingang van 2021 een opvolger in dienst kan treden.

Tot aan de zomervakantie zal dhr. H. Bruins, directeur havo, het directeurschap vwo op interimbasis waarnemen. Hij zal daarbij worden ondersteund door een aantal medewerkers vanuit de deelscholen havo en vwo, te weten dhr. Wageman (decaan vwo), mevr. Van Mil (coördinator vwo) en dhr. Bakema (coördinator havo). Vanuit het MT zal mevr. Jager (directeur brugjaar) ook ondersteuning bieden.

Er is op dit moment nog geen oplossing voor de periode na de zomervakantie totdat de nieuwe directeur in dienst kan treden. Net als veel andere dossiers, zullen we daarover later dit voorjaar een oplossing gaan vinden en communiceren.

Mede namens de leden van het managementteam,

Met vriendelijke groet,
Ferdinand Vinke

Update coronavirus 1 april 16.00 uur

Graag informeer ik jullie over een aantal onderwerpen:

 • verlenging schoolsluiting;
 • communicatie;
 • digitaal onderwijs;
 • de meivakantie.

Verlenging schoolsluiting

Op 31 maart gaf de regering een persconferentie over de verdere aanpak van de coronacrisis. Het is duidelijk geworden dat de bestaande maatregelen, waaronder de sluiting van de scholen, zijn verlengd t/m 28 april. Een week voor die datum neemt het kabinet een nieuw besluit over het al dan niet verlengen van de huidige maatregelen. Voor Winkler Prins betekent dit dat we op z’n vroegst maandag 4 mei weer naar school kunnen, mogelijk later afhankelijk van de besluiten van het kabinet. We moeten dat afwachten. Zodra we daar meer over weten, berichten wij jullie hierover.

Communicatie

Gisteren bleek dat een beperkt aantal ouders, leerlingen en medewerkers de berichten die wij via ons communicatieplatform WIS Communicator mailen vertraagd binnen krijgt. Het spijt ons dat dit gebeurt. Op dit moment wordt onderzocht hoe dat kan. Aangezien deze service door een ander bedrijf wordt uitgevoerd, is het voor ons moeilijk zicht te krijgen op de oorzaak en sturing te geven aan de oplossing. Wel is het zo dat alle berichten die wij naar u mailen eigenlijk direct al via onze website en Facebookpagina beschikbaar worden gesteld. Het advies blijft dan ook deze bronnen goed in de gaten te houden.

Digitaal onderwijs

Deze week zijn we gestart met de nieuwe digitale roosters. Veel zaken gaan goed, maar er valt ook wel wat te verbeteren. De transitie die wij als school doormaken vraagt veel van ons allen en kost tijd. Er wordt elke dag hard aan gewerkt. Eind deze week evalueren wij de voortgang en kijken we hoe we de komende week een en ander kunnen verbeteren.

Meivakantie

In onze vakantieregeling is aangegeven dat de meivakantie loopt van zaterdag 18 april t/m zondag 3 mei. Vrijdag 17 april is dan vooreerst ook onze laatste schooldag voor de meivakantie. Wij zullen jullie in de meivakantie verder informeren over hoe we na de meivakantie de zaak weer gaan opstarten, alles afhankelijk van de besluiten van het kabinet.

Ik wens jullie allen veel sterkte de komende tijd en vooral een goede gezondheid.

Met vriendelijk groeten,
Ferdinand Vinke
Bestuurder

Update coronavirus 27 maart 15.30 uur

Beste ouders en leerlingen,

Graag informeer ik jullie over de voortgang van een aantal onderwerpen.

Organisatie onderwijs-op-afstand

De afgelopen weken hebben we geweldige stappen gezet in het organiseren van ons afstandsonderwijs. Er wordt volop en serieus gewerkt door leerlingen, medewerkers en ouders. We hebben ook geconstateerd dat de belasting voor allen (te) hoog opliep en daarom zijn wij deze week bezig geweest met het ontwerpen van een meer gestructureerde wijze van het aanbieden van het onderwijs. Zo hopen we dat we kunnen komen tot een betere verdeling van schoolwerk en privé, voor ons allemaal.

De nieuwe roosters worden vandaag naar alle leerlingen gestuurd, rechtstreeks vanuit de deelschool. Eerder deze week werden de leerlingen van de Praktijkschool hierover al geïnformeerd. Deze roosters zijn bedoeld om de contact- en instructiemomenten met de leerlingen te organiseren en structureren. Daarin vind je ook meer instructies en afspraken over deze nieuwe aanpak.

Let wel: deze nieuwe roosters komen niet in de plaats van het normale rooster dat in Magister staat. Dat Magisterrooster blijft gewoon gehandhaafd, omdat dat samenhangt met het opgegeven werk voor de leerlingen.

Verder geldt dat er geen roosters zijn gemaakt voor de examenklassen. Deze leerlingen hebben meer maatwerkcontact met de docenten, gegeven hun bijzondere situatie.

Het kan zijn dat het werken met deze nieuwe roosters even tijd nodig heeft. Zo zijn er in sommige deelscholen volgende week rapportvergaderingen en is iedere docent nog niet altijd beschikbaar.

Tips over thuisonderwijs

Een paar tips die kunnen helpen bij het schoolwerk:

 • Leerlingen hoeven niet de hele dag met school bezig te zijn.
 • Het opgegeven werk hoeft niet allemaal in een keer af. Als het goed is, staat bij het opgegeven werk wanneer het af moet zijn.
 • Het is van groot belang dat ouders meekijken bij het werk van hun kinderen maar ouders hoeven niet de rol van de school/docent over te nemen.

Toetsen niet-examenklassen

We zijn aan het nadenken hoe we moeten omgaan met het toetsen van de lesstof. Het mag duidelijk zijn dat we ook voor de niet-examenklassen niet alle opgegeven toetsen kunnen afnemen, zeker niet als de school langere tijd dicht blijft. In sommige gevallen zullen toetsen op alternatieve wijze afgenomen moeten worden. We gaan de komende tijd hiervoor een plan van aanpak maken en informeren jullie daarover daarna.

Voortgang SE

Zoals jullie weten komt het centraal examen dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Dit kabinetsbesluit geeft scholen de tijd om tot begin juni het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.

Scholen krijgen de mogelijkheid het SE af te ronden op een veilige en praktische wijze, passend bij de omstandigheden. Aanpassingen in het PTA zijn daardoor mogelijk, met instemming van de Medezeggenschapsraad. De eindtermen moeten in alle gevallen afgedekt zijn.

Naar verwachting komt de minister volgende week met de zak/slaagregeling die gaat gelden voor onze examenleerlingen. Verder komt er de mogelijkheid voor leerlingen om na afsluiting van het SE (begin juni) alsnog gebruik te maken van een herkansingsmogelijkheid. Let wel: dit is aanvullend aan de herkansingmogelijkheden die we binnen ons eigen PTA (tot begin juni) kunnen aanbieden.

Zodra wij volgende week meer weten, gaan wij aan de gang de verdere inrichting van het SE en informeren wij jullie hierover.

Geslaagd of toch nog niet?

Een groot aantal examenleerlingen heeft op basis van het cijferbeeld de inschatting gemaakt dat zij al geslaagd zijn. In veel gevallen is dat vast een terechte conclusie. We willen de feestvreugde niet bederven, maar toch een kleine nuancering: in sommige gevallen is het SE nog niet compleet, we weten nog niet hoe de zak-/slaagregeling eruit gaat zien en het definitieve oordeel over het al dan niet geslaagd zijn is, net als in andere examenjaren, voorbehouden aan de examencommissie van de deelschool.

Teams

Een belangrijk instrument voor ons allen is de applicatie Teams, onderdeel van Office365, waar wij al sinds 2012 mee werken. Het is begonnen met mail en later volgde online werken met Word, Excel, Powerpoint en OneDrive. Teams is nu wat sneller ingevoerd dan in eerste instantie de bedoeling was, maar door de maatregelen die getroffen zijn door de overheid is het binnen de Winkler Prins in een stroomversnelling gekomen. De applicatie biedt in deze tijd een geweldige ondersteuning en er wordt veel gebruik van gemaakt. Teams is een product dat mensen binnen de organisatie in staat stelt op een centraal punt met elkaar informatie te delen. Je kunt bestanden met elkaar delen, maar ook bellen of chatten. De docent kan opdrachten klaarzetten en via chat of (video)bellen de leerling(en) waar nodig begeleiden .

De teller stond vóór de maatregelen op 18 teams en nu zijn er inmiddels 528 Teams aangemaakt. Dagelijks zijn er +/- 1500 mensen online en gaan er gemiddeld zo’n 5000 chats heen en weer. In onderstaande diagrammen is in het eerste plaatje het aantal actieve chats te zien en daaronder de actieve gebruikers die daadwerkelijk online zijn.

ICT: devices en helpdesk

Voorover wij kunnen nagaan hebben alle leerlingen, behalve klas 6 vwo, een iPad waarmee het schoolwerk gedaan kan worden. Als dat voor iemand niet het geval zou zijn, neem dan contact op met onze ICT Helpdesk. Hier kan je ook terecht voor andere vragen op het gebied van ICT. Er is een Whatsapp-nummer ingesteld voor de ICT Helpdesk. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen bij vragen via Whatsapp contact opnemen (over bijv. vergeten wachtwoord) met 06 155 52 330. In het Whatsapp geeft u uw naam, leerlingnummer en mailadres op, en een duidelijke vraagstelling. Er wordt dan zo spoedig mogelijk antwoord gereageerd op de vraag.

Sluiting schoolgebouwen

Het kabinet heeft aangekondigd dat volgende week dinsdag 31 maart duidelijk zal worden hoe het verder gaat met de maatregelen die tot 6 april van kracht zijn, dus ook met de scholensluiting.

Tot slot

Net als bij jullie, verwonderen wij ons ook over wat ons overkomt en hoe het gaat aflopen. Samen willen we er het beste van maken en wij hebben de indruk dat dat ook goed lukt. Wij merken aan jullie reacties veel support en sympathie voor de wijze waarop wij proberen het onderwijs vorm te geven en met elkaar in contact blijven. Blijft ons vooral voeden met op- en aanmerkingen. Wij hebben dat weer nodig om te weten wat er speelt en hoe we kunnen inspelen op wat nodig is. Het mailadres hiervoor is info@winklerprins.nl.

Voor nu wil ik jullie bedanken voor de constructieve samenwerking en iedereen een goed weekend en vooral goede gezondheid wensen.

Namens het MT,

Ferdinand Vinke, bestuurder

Update coronavirus 24 maart 14.00 uur

De minister van OCW heeft vandaag besloten dat het centraal examen dit schooljaar komt te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Dit kabinetsbesluit geeft scholen en leerlingen de tijd om tot het einde van het schooljaar het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Binnenkort komt het ministerie met een aangepaste zak-/slaagregeling en de gang van zaken rondom de herkansing van het schoolexamen na 6 juni.

Het opschorten van de schoolexamens is hiermee van de baan. Het advies aan schoolbesturen is om:

 • tot 6 april schoolexamens digitaal en op afstand te organiseren;
 • op korte termijn in principe geen fysieke schoolexamens af te nemen;
 • de tijd te nemen om de schoolexamens af te ronden.

Ook is het belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk en op afstand doorgaat, zodat de examenleerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op de afronding van het schoolexamen.

Duidelijkheid

Verschillende belangenorganisaties als VO-raad en AOb hebben – gezien de uitzonderlijke situatie en onzekerheid waarin we ons bevinden – aangedrongen op het laten vervallen van de centrale examens en het is goed dat er nu duidelijkheid is voor schoolleiders, leraren, examenkandidaten en ouders.

De maatregel geldt voor alle centrale examens, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb. Ook voor deelnemers aan de Staatsexamens (zoals een deel van de vso-leerlingen) vervallen de centrale examens.

WP blij met deze beslissing

Wij zijn blij met deze keuze. Het schoolexamen is van hoge kwaliteit en geeft een goede indicatie van het niveau van onze leerlingen. Het diploma dat dit jaar wordt uitgereikt, geeft dezelfde doorstroomrechten naar het vervolgonderwijs. 

Wij gaan deze week bekijken wat dit besluit betekent voor de verdere afronding van het schoolexamen waarbij het onze inzet is om zoveel mogelijk leerlingen te laten slagen. Met de extra tijd die er nu is gekomen voor de afronding van het schoolexamen kunnen leerlingen zich ook langer, beter en met minder stress voorbereiden op deze afronding en kunnen we samen werken aan een mooi resultaat voor zoveel mogelijk leerlingen. Wij houden jullie op de hoogte.


Update maatregelen coronavirus – maandag 23 maart 22.00 uur

Schoolexamens voor komende week (24, 25 + 26 maart) zijn opgeschort na advies van de VO-raad vanavond.  Dit advies is gekomen nadat verwarring is ontstaan over de vraag hoe een verbod op samenkomsten is te verenigen met het afnemen van toetsen van examenleerlingen, zoals vanavond door het kabinet is besloten. Latere mededelingen volgen.

Update maatregelen coronavirus – maandag 23 maart 17.00 uur

beste leerlingen en ouders,

Graag informeer ik jullie over de voortgang van een aantal onderwerpen.

Hoe organiseren we het onderwijs de komende tijd?

Vorige week was een week als nooit eerder beleefd, voor onze maatschappij en voor ons allemaal. In korte tijd is het onderwijs in de klas getransformeerd naar onderwijs op afstand. Medewerkers van de school hebben hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Gelukkig hebben we de laatste jaren fors geïnvesteerd in de digitale infrastructuur, software en werkwijzen en daar plukken we nu de vruchten van. Daarnaast zien we een grote creativiteit bij alle medewerkers om het onderwijs ‘aan de praat’ te houden.

Maar nu iedereen ineens thuis zit wordt er ook veel gevraagd van ouders en leerlingen. Wij krijgen van jullie via diverse kanalen vragen en opmerkingen terug. Deze zijn nagenoeg allemaal positief, waarderend en vaak voorzien van goede suggesties ter verbetering van zaken. Ik wil jullie daarvoor allemaal hartelijk danken, evenals voor de soepele wijze waarop jullie ons helpen deze belangrijke verandering samen goed door te komen. Wij weten dat het ook veel van ouders en leerlingen vraagt. Wij zullen elkaar de komende tijd moeten blijven helpen.

Tegelijkertijd zien we ook dat de inspanning van vorige week geen maanden zo door kan gaan. Werk en privé lopen voor ons allen te veel door elkaar. Iedereen heeft het gevoel de hele dag (en avond) ‘aan te staan’. En hoeveel kansen onderwijs op afstand ook biedt, leerlingen hebben ook behoefte aan structuur, instructie en begeleiding van docenten. We kunnen ondertussen ook wel de inschatting maken dat het niet waarschijnlijk is dat het onderwijs na 6 april weer normaal zal gaan verlopen. Vandaar dat we vanmorgen in ons managementteamoverleg hebben afgesproken dat we de komende tijd toe willen werken naar een meer roostergerichte aanpak waarbij we leerlingen (en ouders) meer structuur bieden en waarbij leerlingen gerichte instructie en begeleiding kunnen krijgen van docenten. Een groot aantal docenten is al gestart met digitale klassikale lessen. We denken dat deze aanpak kan helpen bij het begrenzen van ieders werkdruk. De verdere aanpak hiervan zal deze week per deelschool worden uitgewerkt. Hierover worden jullie dan nader geïnformeerd.

Voortgang schoolexamen

Vorige week vrijdag informeerden we jullie over de voortgang van het schoolexamen. Dinsdag 24 maart wordt begonnen met het afnemen van de toetsen die niet anders dan op school afgenomen kunnen worden. Uiteraard blijft het van groot belang alle voorzorgsmaatregelen goed in acht te nemen. Medewerkers van de school zijn goed geïnstrueerd. Wij willen ouders en leerlingen vragen, ten overvloede, serieus om te gaan met de eigen veiligheid en die van anderen door de veiligheidsvoorschriften goed na te leven.

De minister heeft aan schoolbesturen ruimte geboden het Programma van Toetsing & Afsluiting (PTA) voor de examenklassen aan te passen indien dat nodig is. Er zijn met de medezeggenschapsraad (MR) goede afspraken gemaakt over hun rol bij het aanpassen van het PTA. Dat is nodig omdat de MR instemmingsrecht heeft op het PTA en wijzigingen daarin, zoals deze, nu aan de orde zijn.

Het is niet uit te sluiten dat vandaag of de komende dagen nieuwe aanwijzingen vanuit de rijksoverheid het onmogelijk zullen maken verdere toetsing van het SE op school af te nemen. Wanneer dat zo is, passen we de procesgang opnieuw aan en informeren wij jullie.

Informatie Mediatheek

Inmiddels zijn medewerkers en leerlingen volop bezig met het afstandsleren. Aanvullend willen we iedereen erop wijzen dat onze Mediatheek digitaal bereikbaar is. Leerlingen kunnen, voor zover ze dat nog niet gedaan hebben, de Aura-app downloaden.

Vanaf de website van Winkler Prins kun je Mediatheek Online gebruiken. Op deze site vind je informatie over allerlionderwerpen en vergeet ook niet te kijken onder het kopje ‘Website’s. Via de tegel ‘Lesgeven op afstand’ vind je veel inhoudelijke tips. Er is ook een speciale nieuwsbrief van de medewerkers Mediatheek toegevoegd.

Voor vragen kun je contact opnemen met de medewerkers van de mediatheek via: mediatheek@winklerprins.nl.

Hoe gaat het nu verder?

Uiteraard is dit voor ons allen de grote vraag. Op dit moment lijkt vooral van belang wat er wordt besloten voor de periode na 6 april. De inschatting is dat dat vooral zal afhangen van hoe de verspreiding van het virus zich ontwikkelt. Pas daarna kunnen wij voor onze school weer inschatten hoe de periode tot aan de zomer zal verlopen. Tot die tijd handelen wij naar bevind van zaken. We kunnen nu even niets anders dan ons onderwijs zo goed mogelijk omzetten naar de nieuwe werkelijkheid en wachten op de verdere besluitvorming.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, laat het ons vooral weten via info@winklerprins.nl.

Als altijd wens ik jullie namens alle medewerkers van onze school alle goeds en vooral een goede gezondheid toe.

Mede namens de leden van het managementteam,

Met vriendelijke groeten,
Ferdinand Vinke

Update maatregelen coronavirus –
vrijdag 20 maart 2020, 14.00 uur

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

In aansluiting op onze berichtgeving van 18 maart, informeren wij jullie over de meest recente ontwikkelingen rondom de afronding van het schoolexamen.

Eerder deze week informeerde ik jullie over de brief van de minister van Onderwijs waarin hij aangeeft dat de examenleerlingen de mogelijkheid dienen te krijgen om hun schoolexamens af te ronden. In die brief geeft de minister ook ruimte om het schoolexamen aan te passen in verband met de veranderde omstandigheden. We zijn hiermee aan de gang gegaan en hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd.

Maatregelen WP voor toetsing examenkandidaten

 • We toetsen op school alleen als het niet anders kan; waar mogelijk zoeken we alternatieven waarbij geen fysiek contact nodig is;
 • Er zijn toetsen uit het PTA die we ongeldig kunnen verklaren, omdat de eindtermen al afgedekt zijn door andere toetsen;
 • Er zijn toetsen die mogelijk een andere vorm kunnen krijgen waardoor ze thuis gemaakt kunnen worden;
 • Er zijn toetsen die mondeling kunnen worden afgenomen;
 • Zieke leerlingen en medewerkers (zie de norm van het RIVM) mogen niet naar school komen. Neem dit alsjeblieft serieus: het afronden van het schoolexamen is belangrijk, maar de gezondheid van jezelf en die van de mensen om je heen is nog belangrijker;
 • Leerlingen die het niet aandurven om naar school te gaan, hoeven niet te komen;
 • Leerlingen die hun schoolexamens niet kunnen maken omdat ze ziek zijn of omdat ze het niet aandurven om te komen, zullen hun schoolexamens op een ander moment moeten inhalen. Dit kan gevolgen hebben voor het wel of niet kunnen
  deel nemen aan het (eerste tijdvak van het) centraal examen.

Bovenstaande betekent dat we onze leerlingen vragen om beschikbaar te zijn voor het maken van schoolexamens op school. Omdat hierin de situatie per deelschool verschillend is, wordt hierover vandaag per deelschool nadere informatie verstuurd.

Wanneer toetsen op school plaatsvinden houden wij vanzelfsprekend rekening met de voorschriften van het RIVM:

 • Er mogen maximaal 100 mensen in het gebouw;
 • De minimale afstand tussen personen is 1,5 meter;
 • De hygiënemaatregelen nemen we in acht.

Dank voor jullie begrip

Tot slot: we beseffen terdege dat we momenteel te maken hebben met een situatie die bijna dagelijks wijzigt. Als school houden we steeds de adviezen en richtlijnen van de overheid aan. Op die manier denken we de juiste dingen te doen met betrekking tot ieders gezondheid en welbevinden en tegelijkertijd ook met betrekking tot het afronden van de examens. We hopen op ieders begrip in deze.

Mede namens de leden van het managementteam,

Met vriendelijke groeten,

Ferdinand Vinke

Update maatregelen coronavirus 18 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

In aansluiting op onze berichtgeving van 17 maart, informeren wij u over de meest recente ontwikkelingen

Voortgang van het onderwijs

De leerstof is voor alle leerlingen grotendeels beschikbaar. Een aantal docenten merkt dat het beter is per dag huiswerk op te geven in plaats van voor de hele week in één keer. Met name examenkandidaten zijn volop bezig met schoolwerk. Mentoren/docenten zullen regelmatig met uw kind overleggen en bekijken hoe ver hij/zij is met de leerstof. Indien nodig volgt contact met u als ouder(s)/verzorger(s). Er wordt veel in gang gezet.

Magister hapert soms

Door grote drukte werkt Magister nu en dan wat minder goed. De technische dienst van Magister zoekt naar een oplossing.

Nieuws voor examenleerlingen

Voor de examenleerlingen kwam gistermiddag via de minister van OCW het bericht dat de schoolexamens hervat mogen worden. Hoofdpunten uit deze berichtgeving zijn te vinden via deze link.

Op dit moment zijn de betrokken directeuren en eindexamenkandidaten druk bezig met het inventariseren in hoeverre het SE van de leerlingen compleet is. Vanuit die inventarisatie kan dan worden bekeken welke onderdelen nog getoetst moeten worden en hoe dat het beste kan gebeuren. Er is ruimte om zaken samen te voegen of op alternatieve wijze af te nemen, bijvoorbeeld mondeling per Skype. Scholen mogen daar soepel mee omgaan zolang de eindtermen gehaald worden.

Wanneer een leerling niet in staat is het schoolexamen af te ronden vanwege gezondheidsklachten, is er ook een mogelijkheid om het SE af te ronden in de maand mei/juni. Indien nodig kunnen deze leerlingen daarna voor het eindexamen ook naar het tweede tijdvak (15 t/m 18 juni) of eventueel het derde tijdvak (11 t/m 20 augustus) worden verwezen zodat er meer tijd is voor het afronden van het schoolexamen.

We willen proberen voor het weekend het plan van aanpak voor het schoolexamen met u te communiceren. Dit is wel onder voorbehoud van mogelijk veranderende omstandigheden. Alles onder strikte veiligheidsvoorwaarden van het RIVM.

Helaas is in de media het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de examenkandidaten hervat kan worden. Dat is niet het geval. De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor examenkandidaten. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om een andere inrichting van de laatste toetsen te kiezen en desgewenst op school schoolexamens af te nemen. Slechts voor de CSPE’s (praktijkexamens profielen kader/basis) is er beperkte ruimte om voorbereidingen te treffen op school. Alles onder strikte veiligheidsvoorwaarden van het RIVM. De overheid neemt later een besluit over het wel of niet doorgaan van de eindexamens.

Maatschappelijke stage

Eerder deze week informeerden wij u al over het annuleren van alle (buitenschoolse) activiteiten. Voor de volledigheid geldt dat ook de maatschappelijke stages voor alle leerlingen van de derde klas worden opgeschort. Dat betekent dat leerlingen geen stages meer mogen lopen of aangeboden krijgen. Dit geldt voor onbepaalde tijd.

Feedback is welkom

Het zal duidelijk zijn dat het in twee dagen tijd omschakelen van lesgeven in klassen in een gebouw naar lesgeven via een digitale verbinding een heel grote verandering is: voor docenten en zeker ook voor leerlingen. We vragen daarom ieders medewerking en begrip; u kunt ons helpen door feedback te sturen als u denkt dat dingen beter kunnen. We doen ons best om daarmee rekening te houden.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij u daarover.

Mede namens de leden van het managementteam,
Met vriendelijke groeten,
Ferdinand Vinke

Update maatregelen coronavirus 16 maart 2020

Zondagavond hebben we jullie geïnformeerd over de sluiting van de school vanaf 16 maart tot 6 april 2020. We hebben geconstateerd dat de mail helaas zeer vertraagd is aangekomen. De trage verzending heeft te maken gehad met een overbelasting van het mailsysteem. Wij betreuren deze vertraging zeer.  
 
Wij zullen alles in het werk stellen om u de komende periode tijdig op de hoogte te blijven houden van nieuwe ontwikkelingen. We zijn ons er ook van bewust dat in deze uitzonderlijke landelijke situatie, het mailverkeer de komende periode vertraagd blijft binnenkomen. Wij willen u er dan ook op attenderen dat de meest actuele informatie beschikbaar is op  www.winklerprins.nl. Zo nodig sturen wij u aanvullend een SMS-bericht.
 
Onderstaand hebben we voor ouders en leerlingen een aantal aandachtspunten opgesteld:

Onderwijs op afstand:  
o    Er wordt door medewerkers intensief gewerkt aan de voorbereiding van onderwijs op afstand. Dit zal via Magister gaan plaatsvinden. De reguliere lesroosters blijven open staan voor leerlingen/medewerkers. In principe kunnen de leerlingen met al hun vragen terecht bij hun mentor of vakdocenten. Docenten zullen dagelijks hun mail/Magister controleren en vragen van leerlingen beantwoorden. Het kan voorkomen dat een docent hiertoe niet in staat wegens ziekte.  Meer informatie over het onderwijs op afstand volgt zo spoedig mogelijk.
o    Voor de examenklassen wordt het mogelijk om via Microsoft Teams te gaan werken. Docenten kunnen dan makkelijker communiceren met de leerlingen, lesgeven en presentaties houden. Binnenkort volgt hierover meer informatie.
o    Handleidingen voor zowel Teams als Magister zijn in voorbereiding en worden gemaild zodra deze klaar zijn.

Opening gebouwen Winkler Prins
De locaties van Winkler Prins zullen dinsdag 17 maart nog open zijn in verband met afronding van bepaalde werkzaamheden. Vanaf woensdag 18 maart zijn alle locaties gesloten. Zoekt u contact met een van onze medewerkers? Probeer dat dan via het e-mailadres en/of telefoonnummer van de medewerker als u dat heeft. Heeft u geen e-mailadres of 06-nummer? Bel dan naar ons centrale nummer 0598 36 46 56 of mail naar info@winklerprins.nl. Vanuit daar helpen we u verder.

Whatsapp nummer ICT Helpdesk
Er is een Whatsapp nummer ingesteld voor de ICT Helpdesk. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen bij vragen via Whatsapp contact opnemen (over bijv. vergeten wachtwoord) met 06 155 52 330. In het Whatsapp geeft u uw naam, leerlingnummer en mailadres op, en een duidelijke vraagstelling. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord op uw vraag.

Ziekmelden leerling
Leerlingen die niet in staat zijn om in de thuissituatie het onderwijs te volgen, melden zich op de gebruikelijke wijze ziek via Magister.

Afstandsleren
Deze nieuwe situatie met afstandsleren zal u als ouder/verzorger voor vragen en uitdagingen stellen. We hebben u heel hard nodig om de effectiviteit van het afstandsonderwijs optimaal te laten zijn. Het vraagt van uw kind(eren), onze leerlingen, veel discipline. Uw aansporing is cruciaal!

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij u daarover.
 
Rest ons u en uw gezin gezondheid en sterkte toe te wensen in deze bijzondere tijden.

Mede namens de leden van het managementteam,
Met vriendelijke groeten.
Ferdinand Vinke

Update coronavirus 15 maart 2020, 19.00 uur

Vanmiddag kondigde het kabinet aan alsnog de scholen in het gehele land te sluiten. Dit besluit plaatst ons wel voor een aantal dilemma’s. We zullen proberen deze dilemma’s zo goed mogelijk op te lossen, maar we verwachten ook dat er de komende tijd nog zaken zullen veranderen. Het volgende is voor u en uw kind van belang:

 • De school is vanaf heden tot 6 april gesloten.
 • Voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen moet de school open blijven en opvang verzorgen. Met het oog op de gezondheid van onze medewerkers en ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus, willen wij ouders met klem vragen oplossingen in hun eigen omgeving te zoeken.
 • In het geval u uw kind gebruik wilt laten maken van de opvang, dient u dit per mail te melden bij de desbetreffende deelschooldirecteur. De lijst met vitale beroepen kunt u raadplegen via de website van Rijksoverheid.
 • Er is aangegeven dat examenleerlingen een hoge prioriteit hebben in verband met de afronding van het eindexamen. Nadere informatie volgt in de loop van deze week.
 • Maandag 16 maart is de school open voor leerlingen tussen 12.00 en 14.00 uur. Leerlingen kunnen dan hun leen-iPad ophalen en/of hun schoolspullen uit hun kluisje te halen.
 • We zullen, daar waar mogelijk, het onderwijs op afstand aanbieden. PT’s, PTD’s, leerstofplanners, studiewijzers en PTA’s zijn voor de meeste vakken al beschikbaar via Magister. Leerlingen kunnen dus aan de hand hiervan verder werken. Communicatie tussen docent en leerlingen, zoals uitleg en vragen, verloopt via Magister. Over de wijze waarop dit wordt georganiseerd, zullen wij u later deze week informeren.
 • Alle overige communicatie verloopt via de schoolmail. We vragen van leerlingen dan ook om actief de schoolmail in de gaten te houden.

Bovenstaande geldt in ieder geval tot 6 april 2020, tussentijdse wijzigingen voorbehouden. Wij houden nauw contact en informeren jullie uiteraard over nieuwe ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor onze school.

Regelmatige updates

Wij verzoeken u de informatie op onze website, mail en sociale media in de gaten te houden. De informatie wordt regelmatig bijgewerkt. Voor meer info zie: https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-voortgezet-onderwijs/2020/nieuwsflits-maart

Mede namens de leden van het managementteam,

Met vriendelijke groeten,
Ferdinand Vinke
bestuurder

Update 12 maart 16.30 uur

Stand van zaken n.a.v. persconferentie Rijksoverheid/RIVM

Geachte ouder(s)/verzorger(s), leerlingen,

Vanmiddag was er een persconferentie waarbij vertegenwoordigers van het kabinet en het RIVM aanvullende maatregelen hebben meegedeeld in het kader van de bestrijding van het Coronavirus. Hierbij is aangegeven dat er geen reden is om scholen voor het voortgezet onderwijs te sluiten. Het besmettingsgevaar voor leerlingen is beperkt en de sluiting van scholen zou voor te veel maatschappelijke ontwrichting zorgen.

Verkouden? Thuisblijven

Dat betekent dat wij vooralsnog geacht worden het onderwijs gewoon te blijven verzorgen. Leerlingen en medewerkers met verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten moeten thuisblijven. U maakt als ouder zelf de inschatting of uw kind thuisblijft. U moet dan wel uw kind ziekmelden op de gebruikelijke wijze via Magister. In het geval u aanleiding heeft te veronderstellen dat bij één van uw kinderen of familieleden sprake is van een besmetting met het Coronavirus, dan verzoeken wij u dit te melden bij de desbetreffende deelschooldirecteur.

Eventuele gevolgen voor de roosters

Naar alle waarschijnlijkheid zullen wij de komende periode ook te maken krijgen met medewerkers die zich op basis van het bovengenoemde klachtenbeeld ziek gaan melden. Het is voor ons op dit moment niet in te schatten of en zo ja welke gevolgen dit zal hebben voor de lesroosters. Zoals gebruikelijk wordt de informatie over de dagroosters via de roostersite gecommuniceerd. Eerder vandaag informeerden wij u al over ons besluit om de geplande buitenschoolse activiteiten te annuleren.

Leerstofplanning

Leerlingen die uit voorzorg ziekgemeld worden, maar wel in staat zijn de leerstof te volgen, verwijzen wij naar de PTD’s, PT’s, leerstofplanningen en PTA’s welke bij de leerlingen bekend zijn. Docenten zijn via de schoolmail benaderbaar voor vragen.

Sociale media

Eerder vandaag informeerden wij u over de ophef onder leerlingen op sociale media over een mogelijke uitbraak van het virus op onze school. Waarschijnlijk bespreekt u de voor- en nadelen van sociale media regelmatig met uw kind. Het zou ons allen enorm helpen als u dat naar aanleiding van de gebeurtenissen vandaag nogmaals zou doen. Op school zullen wij hieraan ook aandacht besteden.

www.rivm.nl

Tot slot verwijzen wij u opnieuw naar de website van het RIVM, waar u de meest recente antwoorden kunt vinden op de meest gestelde vragen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij u daarover.

Mede namens de leden van het managementteam,

Met vriendelijke groeten.

Ferdinand Vinke

Bestuurder Winkler Prins

Geen besmetting op WP bekend – 12 maart 2020, 14.45 uur

Wij krijgen veel vragen over het Coronavirus. Wij merken dat hierover onrust is onder ouders en leerlingen. Op dit moment zijn op onze school geen gevallen van besmetting met het Coronavirus bekend. Als school volgen wij de richtlijnen van het RIVM/GGD/Rijksoverheid. Meer weten over onze maatregelen? Lees dan het bericht hieronder van 2 maart nog eens terug. Voor vragen over gezondheid en het Coronavirus, kijk op www.rivm.nl.

Op het moment dat er andere maatregelen worden genomen dan die nu gelden, informeren wij ouders en leerlingen daarover.

Mede namens de leden van het managementteam,

Met vriendelijke groeten.

Ferdinand Vinke
Bestuurder Winkler Prins

Update buitenschoolse activiteiten – 2 maart 2020 13.45 uur

De periode van buitenschoolse activiteiten waaronder dagtrips, schoolreizen en internationaliseringsactiviteiten is aangebroken. Als vanouds is er weer een rijk en divers programma in de steigers gezet. Leerlingen en medewerkers kijken altijd uit naar deze periode.

Net als u volgen wij de berichtgeving rondom de verspreiding van het Coronavirus op de voet. Wij constateren dat het virus zich steeds wijder verspreidt, in intensiteit toeneemt en dat overheden in diverse regio’s, zowel in binnen- als buitenland, zich gedwongen voelen tot het nemen van tot voorheen onvoorstelbare maatregelen in een poging verdere verspreiding van het virus te voorkomen. We zien dat gebieden die de ene dag nog veilig zijn, de volgende dag niet meer veilig zijn. Hetzelfde geldt voor diverse evenementen. Wij verwachten dat dit de komende periode alleen maar erger zal worden.

We hebben daarom vandaag, tot onze grote spijt, het besluit moeten nemen alle geplande dagtrips, schoolreizen en internationaliseringsactiviteiten die we voor de komende periode hadden gepland waren, te annuleren. Wij nemen dit besluit met het oog op de mogelijke gezondheidsrisico’s voor uw kinderen, onze leerlingen en onze medewerkers. Wij nemen dit besluit nu omdat er nu nog tijd en gelegenheid is voor een zorgvuldige afweging, communicatie en afhandeling. We hopen daarbij op uw begrip voor dit besluit. 

Velen van u hebben ondertussen de factuur die u kreeg voor de diverse reizen ontvangen en (deels) betaald. Het door u betaalde bedrag voor de reis zal binnenkort aan u worden terugbetaald. Naar verwachting zal dat enige weken duren. U bent hierover binnenkort apart per mail geïnformeerd. In het geval er nog een betaling voor u klaar staat om aan ons over te maken, verzoeken wij u het geld nu niet meer aan ons over te maken.

Wij hopen dat u met dit bericht voldoende bent geïnformeerd. In het geval u nog vragen of opmerkingen heeft n.a.v. dit bericht, kunt u contact opnemen met de betreffende deelschooldirecteur

Richtlijnen coronavirus – 2 maart 2020

Op Winkler Prins houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgen we de adviezen en eventuele maatregelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op dit moment zijn er nog geen opgelegde maatregelen.

Hygiëne

Het RIVM geeft het volgende advies om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Vermijd handen schudden.

Hygiëne is van groot belang en we zullen naar vermogen zorgen voor extra sanitaire middelen.

Contact met huisarts en school

Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, hoef je je meestal geen zorgen te maken dat je het coronavirus hebt. De kans is groter dat je gewoon griep hebt of een ander verkoudheidsvirus.

In de volgende situatie vragen we ouders en medewerkers om contact op te nemen met de huisarts en school in te lichten:

 • Als je de afgelopen twee weken in een land bent geweest met wijde verspreiding van het coronavirus en er sprake is van koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid);
 • Of als je de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Excursies en uitwisselingen

Op basis van bovenstaande gegevens bekijken wij elke geplande excursie tot de zomervakantie. Indien er excursies gepland zijn naar de zogenaamde brandhaarden van het coronavirus, dan overleggen wij met de instanties in hoeverre deze al dan niet doorgang kunnen vinden. Bij eventuele afgelasting zullen wij alle betrokkenen zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen.

Ontwikkelingen en meer informatie

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak wanneer het coronavirus zich verspreidt naar het noorden van Nederland. Wij verzoeken u naast onze website ook die van het RIVM en de GGD Groningen in de gaten te houden om op de hoogte te blijven.

Voor meer en actuele informatie over het coronavirus en preventiemaatregelen verwijzen we naar de volgende websites:

Video’s:

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de deelschooldirecteur.