WP dicht tot 6 april 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Vanmiddag kondigde het kabinet aan alsnog de scholen in het gehele land te sluiten. Dit besluit plaatst ons wel voor een aantal dilemma’s. We zullen proberen deze dilemma’s zo goed mogelijk op te lossen, maar we verwachten ook dat er de komende tijd nog zaken zullen veranderen. Het volgende is voor u en uw kind van belang:

  • De school is vanaf heden tot 6 april gesloten.
  • Voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen moet de school open blijven en opvang verzorgen. Met het oog op de gezondheid van onze medewerkers en ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus, willen wij ouders met klem vragen oplossingen in hun eigen omgeving te zoeken.
  • In het geval u uw kind gebruik wilt laten maken van de opvang, dient u dit per mail te melden bij de desbetreffende deelschooldirecteur. De lijst met vitale beroepen kunt u raadplegen via de website van Rijksoverheid.
  • Er is aangegeven dat examenleerlingen een hoge prioriteit hebben in verband met de afronding van het eindexamen. Nadere informatie volgt in de loop van deze week.
  • Maandag 16 maart is de school open voor leerlingen tussen 12.00 en 14.00 uur. Leerlingen kunnen dan hun leen-iPad ophalen en/of hun schoolspullen uit hun kluisje te halen.
  • We zullen, daar waar mogelijk, het onderwijs op afstand aanbieden. PT’s, PTD’s, leerstofplanners, studiewijzers en PTA’s zijn voor de meeste vakken al beschikbaar via Magister. Leerlingen kunnen dus aan de hand hiervan verder werken. Communicatie tussen docent en leerlingen, zoals uitleg en vragen, verloopt via Magister. Over de wijze waarop dit wordt georganiseerd, zullen wij u later deze week informeren.
  • Alle overige communicatie verloopt via de schoolmail. We vragen van leerlingen dan ook om actief de schoolmail in de gaten te houden.

Bovenstaande geldt in ieder geval tot 6 april 2020, tussentijdse wijzigingen voorbehouden. Wij houden nauw contact en informeren jullie uiteraard over nieuwe ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor onze school.

Regelmatige updates

Wij verzoeken u de informatie op onze website, mail en sociale media in de gaten te houden. De informatie wordt regelmatig bijgewerkt. Voor meer info zie: https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-voortgezet-onderwijs/2020/nieuwsflits-maart

Mede namens de leden van het managementteam,

Met vriendelijke groeten,
Ferdinand Vinke
bestuurder