Zomerschool biedt leerlingen kansen

Sinds een aantal jaren zet Winkler Prins de lenteschool in om onnodig zittenblijven te voorkomen. Dit jaar was het vanwege de coronacrisis niet mogelijk om de lenteschool te organiseren. We hebben echter niet stilgezeten en de lenteschool omgebouwd tot zomerschool, met een paar aanpassingen zodat zoveel mogelijk leerlingen ervan kunnen profiteren.

Er komen twee categorieën leerlingen in aanmerking voor de zomerschool: zittenblijvers en bevorderde leerlingen die (extra) leerachterstanden hebben opgelopen tijdens het onderwijs op afstand en bereid zijn deze in te halen/weg te werken.

Zittenblijvers

Deze leerlingen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Er is een beperkte noodzaak tot reparatie;
  • De kans dat de leerling de achterstanden in zeven dagen kan wegwerken is realistisch;
  • De leerling toont een positieve inzet en werkhouding;
  • Ouders/verzorgers geven toestemming voor deelname;
  • De selectie voor deze leerlingen ligt bij de deelschooldirecteur die zich hierbij laat adviseren door de overgangsvergadering van lesgevende docenten.

Bevorderde leerlingen die (extra) leerachterstanden hebben opgelopen tijdens het onderwijs op afstand en bereid zijn deze in te halen/weg te werken.

Deelname voor deze groep kan niet worden gegarandeerd. We hebben een beperkt aantal plaatsen. Zittenblijvers krijgen voorrang, gelet op de doelstelling van de zomerschool.

Wat houdt de zomerschool in?

De zomerschool duurt van donderdag 2 juli tot en met vrijdag 10 juli.

Leerlingen die aan de zomerschool deelnemen, werken gedurende deze gehele periode iedere dag van 09.00 uur tot 14.00 uur op onze locatie aan de Pinksterstraat. Ze werken aan een of twee vakken, onder begeleiding van onze eigen docenten of studenten (oud-leerlingen van Winkler Prins). Er wordt in kleine groepjes gewerkt, om maatwerk te kunnen bieden.

De vakken die gevolgd kunnen worden zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Duits, economie, bedrijfseconomie en klassieke talen. Voor andere vakken is overleg mogelijk.

Het landelijk protocol VO op basis van de adviezen van het RIVM wordt in acht genomen.

Aanmelding

Zittenbijvers

De mentor neemt contact op met de ouders/verzorgers, als de deelschooldirecteur, op advies van het docententeam, deelname aan de Zomerschool heeft goedgekeurd. De mentor vult samen met de ouders en leerling het inschrijfformulier in. Hierna stuurt de mentor het formulier naar . De inschrijving is definitief op het moment dat de ouders de deelname bevestigen via een bericht aan .

Bevorderde leerlingen met leerachterstanden:

Aanmelden kan na overleg met de mentor middels het inschrijfformulier. Na de overgangsvergaderingen is bekend hoeveel plekken er beschikbaar zijn en welke leerlingen kunnen worden geplaatst.

Natuurlijk kunnen ouders/leerlingen bij belangstelling zelf ook contact opnemen met de mentor.

Is deelname aan de zomerschool voldoende om alsnog over te gaan?

De zomerschool wordt niet afgesloten met een toets. Belangrijke criteria voor een succesvolle afronding van de Zomerschool zijn:

  • 100% aanwezigheid;
  • op tijd in de lessen;
  • uitstekende inzet, motivatie en werkhouding.

Meer informatie

Deelname aan de zomerschool is gratis. Deelname is niet verplicht, maar mogelijk wel noodzakelijk voor leerlingen om alsnog bevorderd te worden.

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met de school. Je kunt terecht bij de mentor, de deelschooldirecteur of de coördinatoren van de zomerschool via .

Met vriendelijke groet,

Martijn ten Duis, deelschooldirecteur
Pieterdine Schilthuis en Angela Jansen, coördinatoren Zomerschool