WP presenteert Handboek Taal

Het handboek is voor zowel de leerlingen, als de docenten van de Winkler Prins. Het hoofddoel van dit handboek is, dat dit document een bron is waar we gezamenlijk uit kunnen werken, overkoepelend voor de Winkler Prins. Het is geen methode voor alleen maar het vak Nederlands. Dit handboek is meer een hulpboek waarin alledaagse vaardigheden worden uitgelegd en/of praktisch worden weergegeven. In bepaalde gevallen worden vakspecifieke eisen gesteld aan een schrijfwijze, een verslag, een bronvermelding of een presentatie. Er zal in dat geval van dit document kunnen worden afgeweken.

Een tweede doel is dat we als Winkler Prins ernaar streven om vaardigheden op een eenduidige wijze aan te bieden. Hiermee willen we duidelijkheid scheppen voor docenten, leerlingen en ouders. Daarnaast zorgt een eenduidige manier van werken ervoor dat we samen de kwaliteit van het onderwijs kunnen verhogen. Dus ook het niveau van onze leerlingen.

Winkler Prins Handboek Taal >>