WP College Tour over dierenwelzijn

Op vrijdag 24 mei was in het kader van de Winkler Prins College Tour Derk Oorburg bij ons te gast. Hij is opgeleid als dierenarts en manager kwaliteitszorg bij één van de grootste vleesverwerkende bedrijven in ons land (VION). Dagelijks is hij medeverantwoordelijk voor wat er bij 100 miljoen mensen (!) op het bord komt. Derk werd onder vuur genomen door leerlingen van vwo 4 en vwo 5 met het vak biologie in hun profiel. Onderwerpen waren dierenwelzijn, vegetarisme, diergeneeskunde en het klimaat. Zijn tip voor alle aanwezigen: “Als je twijfelt of je iets wel of niet moet doen, doe het dan maar. Het pakt meestal goed uit”. Als dank voor zijn bijdrage kreeg Derk een mooi bedrag voor het goede doel van zijn keuze.

Suggesties voor inspirerende gasten die we zouden kunnen uitnodigen zijn welkom op .