Winkler Prins zoekt gepensioneerde WP-ers

Nu de onderwijscampus en het Leer- en Sportpark volledig klaar zijn en op volle toeren draaien, organiseert Winkler Prins op zaterdag 6 april a.s. een gezellige dag voor gepensioneerde medewerkers. Uit meerdere gesprekken is gebleken dat veel pensionado’s van Winkler Prins het leuk lijkt elkaar weer eens te ontmoeten en een kijkje willen nemen in de vernieuwde onderwijsgebouwen.
 
De ontmoetingsdag is bedoeld voor alle gepensioneerde docenten, onderwijsondersteunende medewerkers en (oud)directieleden van Winkler Prins. De huidige Winkler Prins is in 1997 ontstaan door de fusie met De Vaart en enkele jaren geleden door de samenvoeging met Ubbo Emmius Veendam. Alleen van de laatste zeven jaren zijn nog gegevens aanwezig van de mensen die de school vanwege hun pensioenleeftijd (of evt. iets eerder) hebben verlaten. Daarvan zijn niet alle emailadressen bekend. Van medewerkers die in de jaren daarvoor met pensioen zijn gegaan, ontbreken alle actuele gegevens. De commissie probeert zoveel mogelijk gepensioneerde medewerkers te bereiken en hun emailadres te achterhalen. De gepensioneerden zijn veelal woonachtig in de provincies Groningen en Drenthe.
 
Bent u (of kent u) iemand die vanaf Winkler Prins met pensioen is gegaan en hebt u interesse in deze gezellige ontmoetingsdag? Stuur dan een e-mail naar:  met vermelding van naam, e-mailadres en het jaar van pensionering of vervroegde uitdiensttreding bij Winkler Prins. De commissie stelt het op prijs als u ook andere gepensioneerde Winkler Prins medewerkers tipt en de oproep deelt.